Log på

Dialog omkring dyreforsøg vigtig


Lif mener, at åbenhed er fundamentet for en god dialog omkring dyreforsøg.

Lif ønsker at sikre forsøgsdyrene de bedst mulige vilkår og har medvirket til, at kravene til dyrenes velfærd på flere punkter er skærpet i Danmark i forhold til de gældende europæiske krav.
 
Dyreforsøg er nødvendige i forbindelse med udviklingen af ny medicin. De er stadig nødvendige, fordi cellekulturer og computermodeller endnu ikke kan efterligne det komplicerede samspil, der foregår i det levende dyr.
 
Visse typer af dyreforsøg er desuden et myndighedskrav og en forudsætning for, at ny medicin må afprøves på mennesker og senere anvendes af patienter.

Lifs medlemsvirksomheder bruger mange ressourcer på at udvikle alternative metoder til erstatning for dyreforsøg eller metoder, som bruger færre dyr. Samtidig udvikles de eksisterende dyremodeller løbende, så de er mindre belastende for dyrene.

Blandt andet derfor er Lifs medlemsvirksomheder med i Danmarks 3R Center, hvor myndigheder, dyreværnsorganisationer og industri sammen forsøger at finde brugbare alternativer til dyreforsøg. 

Lif mener, at arbejdet i Danmarks 3R Center er vigtigt, og er meget tilfredse med, at arbejdet foregår på højt fagligt niveau.Kontakt

Mikkel Møller Rasmussen
Tlf +45 3915 0933

Chefkonsulent - Godkendelse, sikkerhed og forfalskede lægemidler​

mmr@lif.dk