Log på

Øg samfundets investeringer i forskning, innovation og uddannelse


Skal Danmark klare sig i konkurrencen med de rigeste og vidensmæssigt stærkeste lande og regioner i verden, er der behov for, at vi øger samfundets investeringer i forskning yderligere frem mod år 2025.

 Lif mener

  • at der er behov for en ny mere ambitiøs målsætning for Danmarks investeringer i forskning og udvikling i 2025 - 4 pct. af BNP, heraf 1,35 pct. fra det offentlige og 2,65 pct. fra det private,
  • at midlerne bredt set bør bruges til at styrke danske universiteter og dansk forskning, herunder især den langsigtede grundforskning, og til at sikre forskningsbaseret uddannelse af højeste internationale kvalitet,
  • at Danmarks Grundforskningsfond til enhver tid skal have en grundkapital, som sikrer fondens langsigtede virke med at finansiere enestående forskning på internationalt niveau,
  • at der skal investeres massivt i at opgradere og udbygge den danske forskningsinfrastruktur så forskningsmiljøerne til enhver tid har adgang til de nyeste laboratoriefaciliteter, biobanker, computernetværk og databaser,
  • at antallet af ph.d.er som uddannes, bør dimensioneres efter behovet for at få besat forskerstillinger i det offentlige og private, og at der skal mere fokus på kvalitet i forskeruddannelsen og på at tilbyde de allerbedste forskertalenter flere eliteuddannelsesforløb,
  •  at antallet af 3-5 årige postdoc-stillinger bør øges. Det vil give flere mulighed for at fortsætte forskerkarrieren efter endt ph.d., øge mulighederne for at tiltrække internationalt talent, bidrage til at løfte kvaliteten i forskningen og lette indslusningen til fastansættelse på et universitet.

 Danmark har nået Barcelona-målet om at investere 3 pct. af BNP i forskning og udvikling, heraf 1 pct. fra det offentlige og 2 pct. fra det private. Der er dog fortsat brug for at sætte sig nye mål. Flere af de lande, vi normalt sammenligner os med, og en række nye vækstøkonomier har haft kraftigere vækst i deres forskningsinvesteringer end Danmark har. Hertil kommer, at hvis man sammenligner Danmark med nogle af de stærkeste regioner i verden, som befolkningsmæssigt er på størrelse med Danmark, så er det ikke ualmindeligt, at investeringerne i forskning og udvikling ligger på 5-6 pct. af BNP. 

 
Skal Danmark klare sig i konkurrencen med de rigeste og vidensmæssigt stærkeste lande og regioner i verden, er der derfor behov for, at vi øger samfundets investeringer i forskning yderligere frem mod år 2025.

Download hele standpunktet "Øg samfundets investeringer i forskning, innovation og uddannelse" 


 IndholdsredigeringKontakt


Tlf