Log på
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Distribution

Fleksible medicinpriser
9. marts 2017
Forbrugerpriserne på de enkelte apoteksforbeholdte lægemidler er identiske på alle apoteker i Danmark. Dette afspejler de generelle sundhedspolitiske princip, der ligger bag det offentlige sundhedsvæsen om let og lige adgang til sundhedsydelser.

Distribution af lægemidler
9. marts 2017
Distributionen af lægemidler fra producent til patient skal leve op til de sikkerhedskrav, der generelt stilles til håndteringen af lægemidler.

Pris for engrosdistribution forhandles
9. marts 2017
Engrosdistribution bør foregå i privat regi, og grossisternes avancer bør fastlægges gennem individuelle forhandlinger mellem den enkelte grossist og den enkelte virksomhed.

Apoteksvæsenet skal løbende moderniseres
9. marts 2017
Patienternes adgang til de fleste lægemidler forudsætter kontakt til et apotek. Apotekerne indtager således en central rolle i patientbehandlingen i den primære sundhedssektor, og det er derfor i allerhøjeste grad vigtigt, at apotekssektoren er indrettet

Lægemidler solgt i fri handel
9. marts 2017
Det er i dag muligt at købe udvalgte håndkøbsprodukter uden for de danske apoteker. Lif ser dette som en naturlig udvikling, der øger tilgængeligheden til gavn for de danske forbrugere. Dertil kommer den forøgede konkurrence.

Rabatter skal afskaffes
9. marts 2017
Rabatordninger mellem producent og apotek stiller forbrugeren i en uheldig situation. Hvis apoteker favoriserer bestemte lægemidler med rabatter frem for andre alternativer, vil forbrugeren ikke få den uafhængige rådgivning, de har krav på.