Log på

Rabatter skal afskaffes


Rabatordninger mellem producent og apotek stiller forbrugeren i en uheldig situation.

Hvis apoteker favoriserer bestemte lægemidler med rabatter frem for andre alternativer, vil forbrugeren ikke få den uafhængige rådgivning, de har krav på.
 
Loven tillader omkostningsbestemte rabatter. 
Grossister har på denne måde mulighed for at ændre apotekernes indkøbsadfærd ved at tilbyde rabatter gennem omkostningsreduktioner i tidligere distributionsled. Erfaringer viser, at det stort set er umuligt at afgrænse omkostningsbestemte rabatter i forhold til markedsføringsrabatter.
 
I det nuværende system med omkostningsbestemte rabatter er det kun halvdelen af de opnåede rabatter, der kommer forbrugere og sygesikring til gode via reduktioner i apoteksavancen. Den anden halvdel forbliver i apotekssektoren.
 
De rabatter, der ydes, har således en begrænset effekt på lægemiddelpriserne. Som systemet er opbygget, slår effekten ikke igennem på det enkelte produkt, men derimod på prisniveauet generelt gennem reduktioner i apotekernes avancer.
 
Prisreduktioner bør efter Lifs opfattelse ske direkte på de produkter, hvor reduktionerne finder sted.
 
Lif mener

  • at muligheden for rabat til apotekere skal fjernes. På den måde vil prisreduktioner komme forbrugere og offentlige kasser til gode, 

  • at princippet med omkostningsbestemte rabatter ikke er hensigtsmæssigt,

  • at der bør lægges afgørende vægt på at sikre uafhængigheden mellem parterne, og at dette kun kan sikres ved, at rabatmuligheden afskaffes.

LÆS OGSÅ
Det mener Lif om apotekssektoren

 Kontakt web part - en kontaktperson smal

Kontakt

Søren Beicker Sørensen
Tlf +45 3915 0913

Fagchef - Patient access, medicintilskud og priser.

sbs@lif.dk