Log på

Pris for engrosdistribution forhandles


Engrosdistribution bør foregå i privat regi, og grossisternes avancer bør fastlægges gennem individuelle forhandlinger mellem den enkelte grossist og den enkelte virksomhed.

Det må til enhver tid sikres, at distributionsomkostningerne afspejler en rationel og hensigtsmæssig forsyning af alle markedsførte pakninger til landets apoteker. 

På denne måde undgår vi, at patienterne og den offentlige sektor ikke påføres unødvendige merudgifter.Kontakt

Søren Beicker Sørensen
Tlf +45 3915 0913

Fagchef - Patient access, medicintilskud og priser.

sbs@lif.dk