Log på

Distribution af lægemidler


Distributionen af lægemidler fra producent til patient skal leve op til de sikkerhedskrav, der generelt stilles til håndteringen af lægemidler.

Sikkerhed i hele distributionskæden kombineret med god, saglig og uafhængig information skal altid være de fremmeste mål bag udleveringen af medicin til forbrugeren.


Kontakt

Jørgen Clausen
Tlf +45 3915 0909

Cheføkonom - Markedsforhold, priser og tilskud.

jc@lif.dk
Kontakt

Søren Beicker Sørensen
Tlf +45 3915 0913

Fagchef - Patient access, medicintilskud og priser.

sbs@lif.dk