Log på

Apoteksvæsenet skal løbende moderniseres


Patienternes adgang til de fleste lægemidler forudsætter kontakt til et apotek.

Apotekerne indtager således en central rolle i patientbehandlingen i den primære sundhedssektor, og det er derfor i allerhøjeste grad vigtigt, at apotekssektoren er indrettet med henblik på at indfri patienternes forventninger og behov. 


Apotekssektoren har en ganske særlig position som en privatøkonomisk forretning med myndighedstildelt monopol i en sundhedssektor, der i helt overvejende grad er bygget op om et offentligt sundhedsvæsen. Dette betyder grundlæggende, at apotekerne har to store kunder – nemlig de offentlige myndigheder og brugerne/patienterne, der begge med rette kan stille krav til apotekssektorens ydelser og services.

Apotekssektoren må som alle andre brancher ”følge med tiden”, og den monopolstatus, som apotekerne har, forpligter i helt særlig grad til løbende modernisering med ”patienten i centrum”. 

Lif mener 

  • at der er behov for en tidssvarende apotekssektor, og at apotekssektoren derfor løbende bør moderniseres med henblik på at opfylde de forventninger og behov, som befolkningen har,

  • at der er behov for en særlig omfattende regulering af salget af lægemidler til brugerne med henblik på at garantere en sikker lægemiddeldistribution til patienterne,

  • at der kan være behov for at ændre kravene, reguleringen og/eller den økonomiske incitamentsstruktur for apotekssektoren, hvis ikke apotekerne af sig selv leverer ydelser og service, der lever op til patienternes og samfundets rimelige ønsker og behov,

  • at apotekssektoren skal fokusere på at levere ydelser af høj kvalitet og sikkerhed,

  • at apotekspersonalet skal levere uvildig information om lægemidler, korrekt lægemiddelanvendelse og anden sundhedsinformation af høj faglig kvalitet. Sundhedsfaglig information i forbindelse med lægemiddeludlevering bør som minimum gives, når det vurderes påkrævet og ved forespørgsel,

  • at apotekspersonalets faglige ressourcer bør udnyttes bedre, end det generelt er tilfældet i dag, 
  • at serviceniveauet på apotekerne bør tilpasses brugernes rimelige forventninger, herunder at ventetiden minimeres mest muligt, og at rådgivning ydes under fornøden diskretion,

  • at tilgængeligheden til apoteksydelser løbende skal tilpasses lægemiddelbrugernes ønsker og behov. Antal apoteksenheder, deres placering og åbningstider må løbende tilpasses kundernes forventninger og krav på samme måde, som gælder for den øvrige detailhandel og andre serviceudbydere,

  • at apotekerne bør tilbyde e-handelsservices tilpasset brugernes behov og ønsker. Alle apoteker bør som minimum tilbyde salg af både receptpligtige lægemidler og håndkøbslægemidler via internet-løsninger.LÆS OGSÅ
Det mener Lif om apotekssektoren
Kontakt

Jørgen Clausen
Tlf +45 3915 0909

Cheføkonom - Markedsforhold, priser og tilskud.

jc@lif.dk
Kontakt

Søren Beicker Sørensen
Tlf +45 3915 0913

Fagchef - Patient access, medicintilskud og priser.

sbs@lif.dk