Log på

Apotekssektoren


Patienternes adgang til de fleste lægemidler forudsætter kontakt til et apotek.

Apotekerne indtager dermed en central rolle i patientbehandlingen i den primære sundhedssektor. Derfor er det vigtigt, at apotekssektoren er indrettet med henblik på at indfri patienternes behov.

LÆS OGSÅ
Lifs holdninger til apotekssektoren
Kontakt

Søren Beicker Sørensen
Tlf +45 3915 0913

Fagchef - Patient access, medicintilskud og priser.

sbs@lif.dk