Log på

Politikernes ønsker til sundhedsreformen


Politikerne har både store ambitioner og forventninger til statsministerens kommende sundhedsreform.

​Der er store forventninger og ønsker til regeringens kommende sundhedsreform, som ifølge statsminister Lars Løkke Rasmussen kommer efter sommerferien. Der gælder både fra regeringspartierne og fra de øvrige partier i Folketinget. Blandt andet fremhæves ønsker om et opprioriteret nært sundhedsvæsen samt bedre datadeling mellem aktører i sundhedsvæsnet.

LA: Bedre anvendelse af ressourcer
Hos regeringspartiet Liberal Alliance lyder det:

”Det vigtigste er, at vi bliver bedre til at anvende de relativt mange ressourcer, der er i det danske sundhedssystem, så vi får bedre forhold for patienter og sundhedsansatte,” siger sundhedsordfører, May-Britt Kattrup.
Det er især en styrkelse af almen praksis gennem større sundhedshuse og flere speciallæger, bedre udnyttelse af nye teknologier, samt at man bliver bedre til at udnytte private aktører, der står øverst på LA’s ønskeliste.

”I dag ser vi en vis tilbageholdenhed. Mildt sagt. Det er ærgerligt for patienterne,” siger hun til det sidste ønske.

SF og EL ønsker konkrete forbedringer
På venstrefløjen er det også ønsket om bedre forhold og kvalitetsløft, der vægter højt, fortæller sundhedsordførerne fra både SF og Enhedslisten.

”Vores forventninger er, at regeringen kommer med et meget ambitiøst udspil, som vil opprioritere det nære sundhedsvæsen markant. Konkret håber jeg især, at der vil være dels en massiv ressourcetilførsel til det kommunale sundhedsvæsen, så der kan ansættes og opkvalificeres flere, og dels at der vil være et fagligt og kvalitetsmæssigt løft af den kommunale del af sundhedsvæsnet, så det sikres, at alle borgere, uanset hvilken kommune de bor i, vil modtage forebyggelse, sundhedsfremme, genoptræning og opfølgende behandling og pleje efter indlæggelse af højeste kvalitet,” siger Stine Brix, Enhedslisten.

Kirsten Normann Andersen fra SF fremhæver behovet for nok personale, så man ikke er nødt til at supplere med fremmede, som et ønske til sundhedsreformen.

”Et ønske til sundhedsreformen er, at der sættes fokus på uddannelse og opgaveflytning, så vi bruger kompetencerne bedst muligt, men også at der skabes udviklingsmuligheder for de ansatte. Der skal være realitetsforhandlinger i forhold til det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen,” siger sundhedsordføreren fra SF, der altså ønsker forhandlinger med henblik på at nå konkrete resultater.

V vil have sammenhæng
Hos regeringspartiet Venstre er det også ønsket om et mere sammenhængende sundhedsvæsen, der står øverst på listen:

”Alt for ofte oplever vi i det danske sundhedsvæsen, at "den ene hånd ikke ved, hvad den anden gør". Det skal vi gøre bedre. Informationer skal let kunne "flyde" mellem fx det lokale sygehus og din praktiserende læge, så man ikke som patient oplever at skulle fortælle sin sygehistorie igen og igen. Vi må ikke gå på kompromis med datasikkerheden, for data er meget private. Men vi skal gøre det let at være patient, så man fuldt og helt kan koncentrere sig om at blive rask,” siger sundhedsordfører Jane Heitmann.


Kontakt

Anne Cathrine Schjøtt
Tlf +45 22 32 90 99

Pressekonsulent

acs@lif.dk