Log på

Otte life science-forslag til bedre behandling


Lif præsenterer i dag otte konkrete politikforslag, der styrker patienternes adgang til nye lægemidler på kort sigt og løfter udviklingen af nye lægemidler i Danmark på lang sigt. Det handler om forskning og viden – og om at fremtidssikre sundhedsvæsenet.

 

Lægemiddelindustriforeningen fremlægger i dag otte life science-forslag til bedre patientbehandling. De otte forslag skal ses som en naturlig forlængelse af diskussionerne om fremtidens sundhedsvæsen og vækstplanens mål om at gøre Danmark til en førende life science-nation, lyder det fra Lifs koncernchef, Ida Sofie Jensen.
”Udgangspunktet er og bliver, at vi hele tiden skal sikre nye og bedre behandlingsmuligheder til patienterne. Det kræver investeringer i såvel sundhedsvæsenet som i forskning og udvikling fra life science-virksomhederne,” siger hun om forslagene, der spænder vidt fra forskningsfradrag til investeringer i fremtidens sundhedsvæsen.

I modsætning til andre danske styrkepositioner er life science-branchen stærkt afhængig af samarbejde med det offentlige sundhedsvæsen, og det kræver samtænkning af sundheds- og erhvervspolitik:

”Det er et særkende for life science, at der er et behov for at samarbejde med sundhedsvæsenet. Vi har brug for et stærkt og velfungerende offentligt sundhedsvæsen med en meget bred samarbejdsflade og en udbredt samarbejdsvilje, for at kunne udvikle lægemidler. Derfor er en stor del af vores fokus også rettet mod at sikre de bedste rammer for sundhedsvæsenet og de ansatte i det. Uden indsigt og overskud blandt læger og sygeplejersker i det daglige, er det både svært at udvikle og afprøve nye lægemidler og at sikre optimal brug af de eksisterende lægemidler,” forklarer Ida Sofie Jensen om det sundhedspolitiske fokus i halvdelen af de otte forslag.

Hun peger på, at life science-branchens vilkår skal indtænkes i det fremtidige sundhedsvæsen. For der er en direkte sammenhæng mellem et fagligt stærkt sundhedsvæsen, der er klar til at udnytte gevinsterne ved de mange nye sundhedsteknologier og behandlingsformer og Danmarks mulighed for at udbygge sin position som global førende life science-nation:

”Der er behov for, at Danmark udbygger sin position som global førende life science-nation ved at være forrest i den internationale konkurrence om at skabe optimale vilkår omkring sektoren. Life science bygger på solid forskning og veluddannede medarbejdere, som leverer de bedste behandlinger og sundhedsløsninger til patienter og sundhedsvæsen, og som indgår i et værdifuldt partnerskab med såvel sundhedsvæsenet som de offentlige forskningsmiljøer, siger Ida Sofie Jensen og understreger, at branchen derudover bidrager væsentligt til økonomisk vækst og beskæftigelse i Danmark.

LÆS MERESe de otte life science-forslag til, hvordan Danmark udvikler sit potentiale som global life science-nation og bliver verdensmester i sundhed.

Kontakt

Carsten Blæsberg
Tlf +45 3915 0936

Chefkonsulent - Strategiske partnerskaber og etik

cb@lif.dk