Log på

Meget positivt at investeringer i forskning holder niveau fra 2020


FORSKNINGSRESERVEN 2021: Der er stor tilfredshed i Lif efter et bredt flertal i Folketinget i dag er blevet enige om at prioritere forskningen og holde investeringsniveauet i 2021 trods fald i velstandsudviklingen efter COVID19-krisen.

Et bredt flertal i Folketinget indgik fredag to aftaler om udmøntning af over tre mia. kroner til forskning og udvikling i 2021. Dermed er der lagt op til at holde samme niveau for de offentlige forskningsinvesteringerne som i 2020.

”Det er overordnet positivt, at regeringen og folketingets partier er enige om at prioritere forskning - også i en krisetid. Vi skal holde dampen oppe, for vores succes i verden kræver, at vi udvikler nye og bedre løsning og produkter. Det kræver investeringer i viden og kompetencer - og på sigt ser vi gerne, at den offentlige forskning løftes yderligere fra de nuværende én procent af BNP,” siger Anders Hoff, politisk chef for forskning og innovation i Lif. 

”Vi er særligt glade for, at der er blevet afsat 340 mio. kr. til forskning dedikeret til life science-området. Det giver rigtig god mening – især set i lyset af COVID19-krisen, hvor dansk life science har været et stabilt fundament under Danmarks økonomi. Den private life science-forskning udgør ca. 1/3-del af de samlede private investeringer i forskning svarende til omkring 12 mia. kr. om året. Men det beror ikke mindst på den tætte sammenhæng til offentlige forskningsmiljøer og adgang til kompetente medarbejdere i har i Danmark,” lyder det fra Anders Hoff.

Sammen med 63,3 mio. kr., som der er afsat på finansloven til klinisk forskning, betyder det, at der er allokeret over 400 mio. kr. til forskning inden for bl.a. klinisk forskning, personlig medicin, digital sundhed - herunder sundhedsdata. Dertil er der også lagt op til at afsætte 50 mio. kr. til forskningsaktiviteter på Internationalt Centre for Anti-microbial Resistance Solutions (ICARS), og samt en kortlægning af den kliniske forskning i løbet af 2021. Danmarks Frie Forskningsfond står til et mindre bevillingsfald. 

I udspillet er der overordnet et stort grønt fokus og regeringen lægger op til at investere 2,7 mia. kr. målrettet til at skabe løsninger, som kan understøtte den grønne omstilling af samfundet. Samtidigt er der lagt op til at allokere 2,3 mia. kr. årligt frem til 2024.

”Life science-branchen har store klimaambitioner, og vi støtter naturligvis regeringens fokus på at allokere forskningsmidler, der kan bidrage til nye og mere klimavenligere løsninger. Hvis vi gerne vil styrke Danmarks velstand og velfærd yderligere, så har vi brug for innovative, grønne løsninger,” siger Anders Hoff. 

Derudover er der afsat 190 mio. kr. til bl.a. udviklingen af det digitale område fx forskning i kunstig intelligens og digital omstilling. 

”Virksomhederne – også inden for life science – efterspørger nye digitale løsninger.  Det kan være smarte robotter i produktionen, øget it-sikkerhed eller udnyttelse af big data og kunstig intelligens til at behandle sygdomme eller udvikle nye lægemidler. Så her kunne der godt bruges mange flere penge.” 

Fakta
​Der er indgået to aftaler. Aftale om fordeling af forskningsreserven samt midler fra reserven til genstart af dansk økonomi samt særlig udfordringer afledt af COVID19 i 2021 mv. og Aftale om fri forskning, talentudvikling og forskning i klimaforandringer. Med de to aftaler allokeres henholdsvis 2.857,3 og 231,4 i 2021. 


Læs også
Lif: Fasthold niveau for forskningsbevillinger på trods af fald i BNP


Kontakt web part - en kontaktperson smal

Kontakt

Anders Hoff
Tlf +45 3915 0934

Politisk chef for forskning og innovation

aho@lif.dk