Log på

Et vigtigt skridt: Regionale forskningsaktiviteter skal opgøres


Forskningsreserven er fordelt, og det stærke fokus på den grønne omstilling modtager ros fra Lægemiddelindustriforeningen.

​"Det er forskning og innovation, der skal fremtidssikre vores velfærdssamfund, og derfor er det også oplagt at bruge forskningsreserven til at understøtte målet om at reducere udledningen af CO2. Den grønne omstilling er vigtig for samfundet, men også for et erhverv som life science," understreger Ida Sofie Jensen, koncernchef.

I aftalen, som er indgået med alle Folketingets partier, er der afsat 1,542 mia. kr. til den grønne forskning, mens de resterende 383 mio. kr. er afsat til en mere balanceret forskningsindsats.

Men mest af alt hæfter Ida Sofie Jensen sig ved, at man som opfølgning på 2020-aftalen vil undersøge omfanget af regionernes forskning, og hvilken indflydelse det har på det samlede forskningsbudget, der pt beløber sig til 1 procent af BNP.

"Nu kan vi endelig få belyst, hvilken betydning budgettering af forskning i kommunerne og regionerne har for det samlede forskningsbudget. Det er et ønske, som var en del af vækstplanen for life science, men der har endnu ikke været afsat penge til en egentlig undersøgelse af omfanget, og det vil vi se frem til," siger hun.

Ud over den grønne omstilling er der under Danmarks Innovationsfond afsat 70 mio. kroner til nye teknologiske muligheder, herunder til forskning i kunstig intelligens, samt 67 mio. kroner til bedre sundhed, herunder klinisk forskning.

"Det er glædeligt at se fokus både på den kliniske forskning og forskning i kunstig intelligens. Det stærke danske fokus på klinisk forskning er med til at styrke viden på hospitalerne og dermed sikre de danske patienter den bedst mulige behandling. Den kunstige intelligens vil være med til at drive de nye muligheder for innovation og udvikling i life science-industrien," siger hun.

Derudover sikres der i aftalen over 300 mio. kr. til at fremme forskeres originale ideer og til at styrke deres ideers potentiale. Det er vigtigt for udbredelsen af grundforskning, lyder det fra Ida Sofie Jensen:

"Der foregår meget grundforskning på universiteterne, men ofte er der ikke kræfter til at udbrede forskningen til de virksomheder, der kan bygge videre på grundforskningen. Derfor er det glædeligt at se et ønske om at fremme de originale ideer," siger Ida Sofie Jensen.

Fakta om fordeling af forskningsreserven
 • Af forskningsreserven på 1.925 millioner kroner prioriterer partierne 1.542 millioner kroner til grøn forskning:
 • Under Danmarks Innovationsfond er der afsat 629 millioner kroner til brede, sammenhængende og langsigtede indsatser inden for energi, klima, landbrug, transport, natur og miljø, byer og samfund samt adfærd.
 • Under Danmarks Frie Forskningsfond er der afsat 340 millioner kroner til at fremme forskernes egne originale idéer, og til at styrke vækstlaget af forskere og opbygge kapacitet.
 • Der er afsat 40 millioner kroner til klimaforskning og forskning i CO2-lagring ved henholdsvis DMI og GEUS
 • Der er afsat 336 millioner kroner til Energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram, som skaber arbejdspladser og bidrager til at indfri målet om 70 procent reduktion af drivhusgasudslip i 2030.
 • Der er afsat 189 millioner kroner til at styrke de grønne og miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogrammer og indsatsen inden for landbrug og miljø og naturbeskyttelse.
 • Der afsættes 2 millioner kroner til forskningsportalen Videnskab.dk. Midlerne skal bidrage til at udbrede kendskabet til og forståelsen for den grønne forsknings samfundsmæssige betydning.
 • Endelig er der afsat 6 millioner kroner til pilotprojekter for forskning i bæredygtigt design og arkitektur.
Derudover afsætter partierne 383 millioner kroner til en balanceret forskningsindsats:
 • Herunder kommer yderligere 236 millioner kroner til Danmarks Frie Forskningsfond, hvoraf 76 millioner kroner går til yngre forskningstalenter og et nyt Inge Lehmann-program til fremme af en ligelig kønssammensætning af forskningsmiljøerne i Danmark.
 • Der er afsat 51 millioner kroner til forskning i effekter af tidlige indsatser og arbejdet med udvikling af de økonomiske regneprincipper
 • Der er under Danmarks Innovationsfond afsat 70 millioner kroner til nye teknologiske muligheder, herunder til forskning i kunstig intelligens, samt 67 millioner kroner til bedre sundhed, herunder klinisk forskning.
 • Der afsættes 10 millioner kroner til at videreføre Grundtvig Centerets arbejde.


Læs mere

Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2020

Kontakt

Allan Skårup Kristensen
Tlf +45 3915 0924

Chefkonsulent - Forskning og innovation

ask@lif.dk
Kontakt

Anne Cathrine Schjøtt
Tlf +45 2232 9099

Pressekonsulent

acs@lif.dk