Log på

Stor vækst i eksport af lægemidler

Kilde: Danmarks Statistik

Eksporten af danske lægemidler vokser. Sådan har det været længe, men i årets første tre kvartaler er der sket en overraskende stor stigning, viser de seneste tal fra Danmarks Statistik.

Medicineksporten er nået 92 mia. kr. i årets ni første måneder og er dermed vokset med 26 pct. sammenlignet med samme periode i 2018. Samtidig er den øvrige danske vareeksport vokset med tre procent. 

"Der er tale om meget flotte vækstrater, der er bredt funderet på stort set alle markeder rundt om i verden", siger koncernchef i Lif, Ida Sofie Jensen.

Hun fremhæver, at eksporten af lægemidler til Storbritannien er steget i perioden, hvor den øvrige vareeksport til landet er faldet.

"For at skabe plads til fortsat vækst og beskæftigelse i life science-industrien, er vi i Lægemiddelindustriforeningen optaget af, at der fra politisk side fortsat er fokus på at styrke rammevilkårene for life science-virksomhederne i Danmark inklusive den store underskov af mindre biotekvirksomheder, hvor morgendagens eksportsucceser forhåbentlig findes", siger hun og tilføjer:

"For at styrke virksomhedernes internationale konkurrenceevnen og skabe et stærkt arbejdsmarked for produktion er der behov for at sætte fokus på rammevilkårene for fortsat styrket innovation inden for life science - meget gerne i et fortsat stærk offentligt-privat samarbejde."

Lægemiddelindustriforeningen mener, at et innovationsarbejde bør fokusere på:

  • Virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft
  • Styrket indsats for innovation og kommercialisering af de mange gode ideer, der spinder ud af vores forskning på universiteterne og i vores mange biotek-opstartsvirksomheder
  • En fortsat indsats for bedre og sikker anvendelse af sundhedsdata til forskning.

Kontakt

Ida Sofie Jensen
Tlf +45 3927 6060

Koncernchef

info@lif.dk
Kontakt

Gitte Skovlund Schmidt
Tlf +45 4113 4623

Kommunikationschef

gss@lif.dk

 Fact Web Part

EKSPORTEN AF LÆGEMIDLER I DE FØRSTE TRE KVARTALER AF 2019
Har øget bidraget til handelsbalancen med 40 %.

17 pct. af hele vareeksporten i 2019 uden den øvrige life science-eksport.

Vokset med 26 procent sammenlignet med samme periode i 2018.

Over halvdelen af væksten i den samlede vareeksport fra Danmark i 2019

Tredoblet på ti år.

Vokset på alle markeder, herunder især USA, Kina og de øvrige BRIIKS lande, Tyskland, Holland.

Vokset med 8 pct. i Storbritannien, hvor den øvrige vareeksport er faldet med 17 pct.