Log på
Nyheder

Delegate.DLI.LIFDK - NewsOverviewFullsizePagination


Lif: Grænser udfordrer stadig forsyningssikkerheden
15. november 2018
Brexit-aftalen er et kæmpeskridt, men der er stadig lang vej til et Brexit som ikke truer forsyningssikkerheden for medicin, lyder det fra Lif.

Sygehuse får klare retningslinjer for samarbejde med lægemiddelindustrien
14. november 2018
Ny aftale mellem Region Sjælland og Lif skal sikre sygehusenes uafhængighed, når lægemiddelvirksomheder støtter sygehuspersonalets kurser, konferencer og efteruddannelse.

Fremtidens medicin: Celleterapi
14. november 2018
Over 7000 nye lægemidler i pipelinen og mange af dem vil have potentiale til at revolutionere den måde, vi behandler alvorlige sygdomme på. En af de nye behandlingsmetoder, som vi vil se inden for de næste fem til ti år, er celleterapi.

Lif: Også brug for sammenhæng i sundhedsudgifter
12. november 2018
Når patienterne i stigende grad flytter fra sygehuse til almen praksis, har det betydning for, hvordan man opgør sundhedsudgifterne.

Stort life science-event i København
7. november 2018
Mange handler og aftaler bliver indgået i disse dage i Købehavn. Over 4.000 deltagere fra hele verden mødes fra mandag til onsdag til Europas største konferencer for biotek-virksomheder, medicinalindustri og investorer: BIO-Europe i Bella Centret.

Fremtiden​s medicin: Antibakterielle antistoffer
7. november 2018
Der er lige nu over 7000 nye lægemidler under udvikling og mange af dem er helt nye og innovative behandlingsmetoder, der har potentiale til at revolutionere den måde, vi behandler alvorlige sygdomme på.

Prisregulering på vej
5. november 2018
Varsling af et internationalt referenceprissystem skal øge incitamenterne til at tilslutte sig prisloftaftalerne for medicin. ”Fornuftigt at stille alle lige,” lyder det fra Lif, der dog samtidigt advarer mod at tro, at ”one size fits all”.

Forskningsreserven med satsning på det digitale
2. november 2018
Den netop indgåede aftale om forskningsreserven for 2019 har et vigtigt fokus på forskning i digitale løsninger og nye teknologier, der er af stor betydning for life science industriens fremtid.

Fremtidens medicin: CAR-T
31. oktober 2018
Der er lige nu over 7000 nye lægemidler under udvikling og mange af dem er helt nye og innovative behandlingsmetoder, der har potentiale til at revolutionere den måde vi behandler alvorlige sygdomme på. En af de nye behandlingsmetoder er CAR-T-behandling.

Danmark klar med et nyt system som sikrer mod forfalskninger
29. oktober 2018
Nyt stregkodesystem på tværs af EU skal sikre, at der ikke kan sælges forfalskede lægemidler på apotekerne. Danmark er klar til start med sin del af systemet – Dansk Medicin Verifikation Organisation.