Log på

Verdensmål en integreret del af CSR

Verdensmål 3 er det mål, der fylder mest i virksomhedernes arbejde. Herefter kommer 13, 12, 5 og på femtepladsen mål nr. 8.

Lifs medlemsvirksomheder har en lang tradition for at arbejde med CSR og derfor er det en naturlig udvikling at integrere FN’s Verdensmål i virksomhedernes strategiske arbejde med bæredygtighed.

Ud af de 17 verdensmål fylder Verdensmål 3 ’Sundhed & Trivsel’ naturligt nok mest i lægemiddelvirksomhedernes arbejde og på en meget lige andenplads kommer målene 13, 12, 5 og 8.

De øvrige 12 mål er repræsenteret hos nogle virksomheder afhængig af, hvad der giver mening i deres respektive forretninger og indsatsområder. Nogle fokuserer intensivt på få mål og andre arbejder med flere mål i varieret udstrækning.

Fælles for Lifs medlemmer er, at samarbejde med andre organisationer, virksomheder, foreninger og myndigheder er en naturlig del af deres ageren som virksomheder, da det er en helt afgørende forudsætning for udviklingen af innovative lægemidler. Den relationelle tilgang til løsning af problemer er også et vigtigt parameter i arbejdet med at løse de økonomiske, sociale og miljømæssige udfordringer som verdensmålene er udtryk for.

Læs mere om FN’s Verdensmål her


 Ikke-navngivet ‭[1]‬

Kontakt

Anne Cathrine Schjøtt
Tlf +45 2232 9099

Pressekonsulent - på barsel

acs@lif.dk