Log på

Lif: Giv tilskud til rygestopmedicin

Viceadm. direktør Henrik Vestergaard.

Lægeforeningen har foreslået at give storrygere gratis rygestopmedicin, hvis de i samme ombæring takker ja til rygestopkurser. Lif bakker op om en styrket indsats, siger Lifs viceadm. direktør, Henrik Vestergaard.


Men han peger samtidig på, at man ved at give et generelt tilskud til rygestopmedicin, i stedet for at gøre den gratis for nogle få, kan skabe mere systematik i rygestopindsatsen.

Læs Lægeforeningens forslag her

"Det er svært at være imod gratis adgang til rygestopmedicin til storrygere. Og det er vi heller ikke. Men vi mener, at det vil skabe grobund for en mere systematisk indsats mod nikotinafhængighed, hvis rygestopmedicin får medicintilskud på linje med alle andre lægemidler, som det offentlige ønsker at medfinansiere," forklarer Henrik Vestergaard.

Ved at give medicintilskud til rygestopmedicin sikrer man nemlig en indsats, der hjælper både  nuværende og potentielle storrygere, lyder hans argument, og peger på, at der i det hele taget er et behov for, at medicintilskudspolitikken tager forebyggelse seriøst.

"Det beløb, der i dag bevilges til enkelttilskud til rygestopmidler er lavere end nogensinde. Det er uhensigtsmæssigt, fordi effekten af midlerne er veldokumenterede og paradoksalt nok finansierer det offentlige allerede andre og mindre veldokumenterede indsatser over for nikotinafhængighed. Det er på den baggrund vanskeligt at forstå, hvorfor det offentlige ikke kan medfinansiere den medicinske indsats via medicintilskudssystemet," siger Henrik Vestergaard og fortsætter:

"Der er god ræson i at praktisere en model, der skaber en mere systematisk behandling. Rygestopmedicinen har stor positiv effekt både for det enkelte menneske og for samfundsøkonomien generelt, og derfor burde der være al mulig grund til at støtte via medicintilskudssystemet," uddyber Henrik Vestergaard.


Download
Initiativer over for rygning
Kontakt

Henrik Vestergaard
Tlf +45 3927 6060

Viceadministrerende direktør

hv@lif.dk