Log på

Tillykke med en vigtig økonomiaftale


Historisk løft af regionernes økonomi skal dække såvel flere patienter som følgerne af demografi, stigende udgifter til medicin og mere personale i sundhedsvæsenet.

”Det er helt grundlæggende positivt, at der er givet et markant løft på sundhedsområdet. Og vi glæder os over, at der hele aftalen igennem er fokus på at sikre bedre arbejdsforhold og dermed også flere, dygtigere og gladere medarbejdere i sundhedsvæsenet,” lyder det fra Lægemiddelindustriforeningens koncernchef, Ida Sofie Jensen, efter at regeringen og regionerne i dag præsenterede en økonomiaftale for 2020.

”Det er afgørende vigtigt for life science-industrien, at de ansatte i sundhedsvæsenet har tid og overskud til både at give patienterne den nødvendige pleje, omsorg og behandling nu og her - og til at bidrage til at forske i, hvordan vi i fremtiden kan levere en endnu bedre behandling,” understreger hun og kvitterer for den opmærksomhed, som også ny teknologi får i aftalen:

”Der er ingen tvivl om, at der sker en rivende udvikling på sundhedsområdet inden for ny teknologi og behandlingsformer. Det er ikke mindst drevet af øget digitalisering og bedre anvendelse af data. Det er derfor positivt, at økonomiaftalen også prioriterer midler til at afprøve kunstig intelligens. Samtidig er der behov for et systematisk fokus på at indføre ny teknologi og nye kompetencer i sundhedsvæsnet, så vi kan indfri potentialet til gavn for både medarbejdere og patienter,” siger Ida Sofie Jensen.

Økonomiaftalen nævner også ambitionerne om en bred sundhedsaftale, der skal styrke det sammenhængende og nære sundhedsvæsen. 

”Der er i den forbindelse behov for bindende kvalitetsstandarder for det primære sundhedsvæsen, når flere opgaver skal flyttes fra det specialiserede sygehusvæsen til det primære sundhedsvæsen,” understreger hun.
Kontakt

Gitte Skovlund Schmidt
Tlf +45 4113 4623

Kommunikationschef

gss@lif.dk