Log på

There is no such thing as a free lunch...


Tredje nummer af magasinet med. er netop sendt på gaden, og sætter denne gang fokus på lægemiddelvirksomhedernes samarbejde med læger, hospitaler og patientforeninger og brugen af sundhedsdata.

Lige så naturligt, som samarbejdet virker for dem, som er involveret i det – lige så kritisabelt virker det for andre. Deres hovedargument: ingen frokost er gratis.

"Men faktum er bare, at lægemiddelindustrien slet ikke må byde lægerne på en frokost – industrien må end ikke efterlade så meget som en kuglepen. Til gengæld må og skal vi samarbejde for at skabe nye lægemidler, afdække bivirkninger og forbedre patienternes behandling," lyder det fra Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lif.

Lægemiddelindustrien har i dag underlagt sig selv stramme markedsføringsregler og har forpligtet sig til at have fuld gennemsigtighed omkring alle samarbejder, sponsorater og donationer til læger, patientforeninger og hospitaler, ligesom virksomhederne lægger egne data fra kliniske forsøg frem.

"Men vi venter stadig – og efterhånden lidt utålmodigt – på at al denne åbenhed kommer samarbejdet til gode og styrker relationerne og tilliden. For mens vi åbner op, lukker samarbejdet lige så stille i. Senest har man i Medicinrådet lavet habilitetsregler, der betyder, at de læger, der har størst erfaring, mest viden og det bredest netværk, bliver valg fra til posterne i de ypperste fagudvalg," lyder det fra koncernchefen.

"Vi står gerne ved samarbejder, sponsorater og ansættelsesforhold med alt, hvad de indebærer. Og jeg tror og håber på, at vores åbenhed om samarbejde vil betyde, at fordommene vil forstumme. Disse samarbejder styrker sundhedsvæsnet og bidrager til, at patienterne år for år får bedre behandling."

Læs hele magasinet her [link]

Følg med.
Abonnér på magasinet med.
Download
Læs hele magasinet med.