Log på

Tag tiden til at finde den rigtige proces


Når man drastisk vil ændre Medicinrådets metode, så er det afgørende, at man tager sig tiden til at udvikle og beskrive metoderne grundigt og til at inddrage alle interessenter i den proces, lyder det fra Lif.

Regionerne har lyttet til bekymringerne om manglende åbenhed i Medicinrådets beslutningsprocesser og indfører nu kvalitetsjusterede leveår, QALY’er, som ”målestokken” til at vurdere effekten af nye sygehuslægemidler.

”Lær af erfaringerne og tag tiden til at få metoder og processer på plads i samarbejde med alle interessenter,” lyder det fra Lifs koncernchef, Ida Sofie Jensen, i forlængelse af Lifs høringssvar.

”Vi er glade for, at man på det lange stræk har lyttet til de bemærkninger, der er kommet flere steder fra. Således er der lagt op til flere forbedringer i form af større gennemsigtighed i den samlede sagsbehandlingstid, anvendelse af upublicerede data, flere behandlingsvejledninger og en ambition om at tage flere lægemidler hurtigt i brug i såkaldt protokolleret ibrugtagning,” lyder det fra Ida Sofie Jensen.

Men justeringerne er i småtingsafdelingen i sammenligning med beslutningen om grundlæggende at ændre Medicinrådets metode og indføre QALY som måleenhed. 

Hun anerkender ambitionen om at skabe mere gennemsigtighed i afvejningen af de sundhedsmæssige gevinster og omkostningerne ved nye behandlinger. 

”Medicinrådets opgave er svær. Det er jo ikke bare en matematisk og statistisk opgave, hvor der kan sættes to streger under resultatet. Vi må håbe, at QALY kan være med til at skabe mere systematik og gennemsigtighed i beslutningerne, siger Ida Sofie Jensen.

En grundlæggende forudsætning for, at projektet bliver en succes, er, at man tager sig tid til ordentlig forberedelse med tæt involvering af alle interessenter, understreges det i Lifs høringssvar:

  • Modellen skal forberedes i detaljer – og den skal inddrage de erfaringer, som virksomhederne ligger inde med fra tilsvarende modeller og processer i udlandet.

  • Modellen skal udvikles, metodehåndbøgerne skal gennemskrives, processerne skal lægges fast – og såvel virksomhederne som Medicinrådets sekretariat skal have god tid til at gøre sig klar til implementeringen. 

  • Virksomhederne skal have tid til at omstille sig fra de særlige krav under den gældende model til at udarbejde de nødvendige analyser, materialer m.v. for kommende produkter, der skal vurderes efter den nye model. 

  • Medicinrådet skal omlægge sine arbejdsgange og organisation samt sikre, at man har de rette kompetencer til arbejdet med sundhedsøkonomi af dette omfang.

”Al erfaring siger os, at man får bedre modeller og mere gnidningsløse overgange, når man involverer interessenterne. Hellere den rigtige løsning end den hurtige løsning. Vi opfordrer til, at Danske Regioner er tålmodige, når de lægger opgaver over til Medicinrådet,” lyder opfordringen fra Ida Sofie Jensen, der er bekymret for, om metode- og procesudviklingen bliver prioriteret tilstrækkeligt. 

”Det er en implementering, hvor man skal vænne sig til det nye redskab – både i sekretariatet, rådet og i de ansøgende virksomheder,” understreger hun. 

Kontakt

Gitte Skovlund Schmidt
Tlf +45 4113 4623

Kommunikationschef

gss@lif.dk