Log på

Store besparelser i regionernes medicintilskud


130 mio. kr. er den samlede besparelse for regionerne, når tilskuddet til medicin sammenlignes med sidste år. I alt var medicintilskuddet 5,58 mia. kr. i 2017 mod 5,71 mia. kr. i 2016, viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

”Det er en god besparelse, og det skyldes den løbende konkurrence, der foregår i markedet,” siger Søren Beicker Sørensen, chefkonsulent, Lægemiddelindustriforeningen (Lif), og tilføjer:

”Faldet i tilskuddet skyldes flere elementer, men især er det værd at bide mærke i den tiltagende analoge priskonkurrence, det vil sige når flere forskellige lægemidler retter sig mod samme lidelse. Sidste år var det især den analoge konkurrence på astma- og KOL-området, der gjorde sig gældende.”

Det faldende tilskud er sket gradvist over mange år. Priserne for receptpligtig, tilskudsberettiget medicin er faldet med 42 pct. siden 2007.

”Til trods for et svagt stigende medicinforbrug blandt danskerne er omkostningerne for regionerne blevet mindre. Ud over den analoge konkurrence skyldes det især også patentudløb, hvor priserne ofte falder med op mod 80 procent inden for nogle måneder,” siger han.

De mange væsentlige patentudløb er den primære årsag til, at udgifterne til medicintilskud er faldet med knapt 1,8 mia. kr., når 2017 sammenlignes med 2007. I 2017 var det særligt patentudløb på lægemidler, der anvendes i behandlingen af depression, som medvirkede til udgiftsfaldet. 

Trods faldende udgifter til medicintilskud vokser de samlede offentlige udgifter til medicin fortsat. Besparelserne opnået i primærsektoren udgør en væsentlig del af finansieringsgrundlaget for investeringerne i ny medicin i sygehusvæsenet, særligt investeringer i de mange nye innovative behandlinger af kræft. 

De offentlige udgifter til medicin steg med 3,5 pct. i 2017. Det er lidt højere end væksten i 2016, hvor de steg med knapt 2 pct.

Kontakt

Søren Beicker Sørensen
Tlf +45 3915 0913

Chefkonsulent - Market access, medicintilskud og priser.

sbs@lif.dk