Log på

Lif: Se på erhvervenes behov


Den fremtidige erhvervsfremmeindsats skal tage udgangspunkt i de enkelte branchers behov og må ikke blive for generisk. One size doesn’t fit all, lyder det fra Lægemiddelindustriforeningen.

Der er brug for en forenkling på erhvervsfremmeområdet, hvor mange gode intentioner og mange forskellige aktører ikke formår at få tilstrækkeligt ud af investeringerne. Men den fremtidige indsats må ikke blive for generisk, lyder det fra Lægemiddelindustriforeningen, hvor koncernchef Ida Sofie Jensen opfordrer til, at man lader sig inspirere af den sektorspecifikke tilgang, som Danske Regioner og Landbrug & Fødevarer i går kom med et udspil til.

”Set fra min stol her i Lægemiddelindustriforeningen, så er erhvervsfremme altid velkommen, men som det er nu, er det er en jungle – ikke mindst for de biotek-iværksættere, der har mest brug for den, og jeg er sikker på, at man vil kunne få meget mere ud af en samlet og mere strategisk tilgang til erhvervsfremme” siger Ida Sofie Jensen, der ser frem til at Forenklingsudvalget i det nye år vil komme med et forslag til en ny erhvervsfremmestruktur.

”Hvis man virkelig vil gøre noget for life science branchen og ikke mindst bioiværksætterne, så skal man samle kræfterne om nogle få udvalgte indsatser samlet omkring færre og mere slagkraftige organisationer, som kan gøre en reel forskel for virksomhederne,” lyder det fra koncernchefen. Men forudsætningen for en succes er, at man tager udgangspunkt i de enkelte branchers behov:

”Brancher er forskellige og derfor vil vi også have forskellige behov. Danske Regioner og Landbrug Fødevarer er i dag kommet med et forslag til en erhvervsfremmemodel på fødevareområdet, som på mange måder kan danne rammen for en fremtidig erhvervsfremme indsats. Der er mange fornuftige tanker i forslaget men først og fremmest, så tager man en sektorspecifik tilgang til erhvervsfremme, som vi tror på er vejen frem. Erhvervsfremmmeindsatsen må ikke blive for generisk, så bliver den ligegyldig, siger Ida Sofie Jensen.

For Ida Sofie Jensen og hendes medlemmer er det afgørende at få et stærkt og sammenhængende nationalt perspektiv fremfor forskellige regionale og kommunale initiativer:

”Det er den rigtige tilgang at integrere innovationsnetværkene i den fremtidige erhvervsfremmemodel, og at der lægges op til en meget mere forenklet model for styring af erhvervsfremmeindsatsen med fokus på Danmarks styrkepositioner uden at man behøver lægge for meget bureaukrati i det. Life science branchen agerer globalt snarere end lokalt. Derfor er der på life science området brug for at få etableret nationale løsninger, hvor regionerne i fællesskab samarbejder med industrien om fx kliniske forskning”, siger Ida Sofie Jensen. 

 Citat web part

Citat

Hvis man virkelig vil gøre noget for life science branchen og ikke mindst bioiværksætterne, så skal man samle kræfterne om nogle få udvalgte indsatser samlet omkring færre og mere slagkraftige organisationer, som kan gøre en reel forskel for virksomhederne.
Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lif.
Kontakt

Allan Skårup Kristensen
Tlf +45 3915 0924

Chefkonsulent - Forskning og innovation

ask@lif.dk
Kontakt

Gitte Skovlund Schmidt
Tlf +45 4113 4623

Kommunikationschef

gss@lif.dk