Log på

S-udspil med fokus på tid, ulighed og nærhed

Koncernchef i Lif, Ida Sofie Jensen.

Socialdemokratiet er klar til at investere i flere ressourcer til sundhedsvæsenet. Meget positivt, lyder det fra Lif, der opfordrer til, at man ser bredt på mulighederne for at aflaste sundhedspersonalet.

Mens regeringen er ved at lægge sidste hånd på den varslede sundhedsreform, så har Socialdemokratiet ikke ambitioner om at tage store livtag med organiseringen af sundhedsvæsenet. I det sundhedsudspil, partiet i dag præsenterede, var der, med partileder Mette Frederiksens ord, lagt vægt på tre ting: mere tid, mere lighed og mere nærhed. 13 meget konkrete forslag til, hvordan man kan løfte ambitionerne, får positive ord med på vejen fra Lægemiddelindustriforeningens koncernchef, Ida Sofie Jensen:

"Det er ikke uden grund, at sundhedspolitikken tegner til at blive omdrejningspunktet i den politiske debat frem mod den gryende valgkamp. Der er udfordringer nok at tage fat på, og det er meget positivt, at der både er interesse og vilje til at investere i fremtidens sundhed," siger Ida Sofie Jensen.

Især uligheden optager koncernchefen:

"På trods af, at vi er et lille land, så er der stor forskel på, hvilken behandling man får. Det handler både om geografi, sociale forhold og adgang til behandling. Lettere adgang til sundhedstjek vil alt andet lige skabe et bedre grundlag for både forebyggelse, hurtig udredning af sygdom og hurtigere adgang til behandling. Det er meget positivt," understreger Ida Sofie Jensen.

"Diskussionen om ulighed lægger også en ny dimension på debatten om, hvorvidt der skal prioriteres. Det er enormt relevant hele tiden at identificere og italesætte den ulighed, der er i sundhedsvæsenet. Men løsningen på ulighed og forskelsbehandling må ikke være, at man indfører laveste fællesnævner. Vi skal naturligvis altid forholde os til værdien og effekten af den behandling, pleje og genoptræning, som patienterne bliver tilbudt, men når målet er at sætte patienten i centrum, så må det også være værdien for den enkelte patient, der skal sættes i centrum. Det er en lægefaglig opgave, og så er det op til sundhedspolitikerne at sørge for, at rammerne er der. Her vil flere hænder kunne bidrage til at sikre det nødvendige overskud i hverdagen," siger Ida Sofie Jensen.

Hun peger på, at selv om man afsætter penge til at gøre det mere attraktivt at blive ansat i sundhedsvæsenet, så er der er en aktuel udfordring i at finde de ledige hænder, der skal aflaste i det offentlige sundhedsvæsen.

"Vi har i lægemiddelindustrien oplevet stor interesse fra læger, der leder efter ansættelse udenfor sundhedsvæsenet. Der er ikke ret mange ledige hænder at tage af i øjeblikket, så man bør se lidt bredere på, hvordan man kan investere i nye behandlingsformer, der kan aflaste personalet. Her kan innovative lægemidler i høj grad bidrage til at mindske presset på de ansatte," påpeger Ida Sofie Jensen.

Kontakt

Gitte Skovlund Schmidt
Tlf +45 4113 4623

Kommunikationschef

gss@lif.dk