Log på

Lif: Positivt med fælles regionale retningslinjer for samarbejde

Viceadm. direktør i Lif, Henrik Vestergaard.

Det er meget positivt, at der nu foreligger fælles regionale retningslinjer for samarbejdet mellem virksomheder og sundhedspersonale om vidensdeling og efteruddannelse.

Sådan lyder det fra Lif efter Danske Regioner i går vedtog retningslinjer for efteruddannelse og kompetenceudvikling med ekstern finansiering

"Det har været vigtigt for både læger og sygeplejersker og for vores medlemmer, at det er de samme overordnede principper, der gælder i alle regioner. Og når det så endda er gode og sunde principper, som understreger værdien af samarbejdet, så kan vi næsten ikke ønske mere," siger Henrik Vestergaard, viceadministrerende direktør i Lif, der især fremhæver regionernes ønske om, at de faglige miljøer bliver fagligt opdateret på forskningsområdet og behandlingsfremskridt for at kunne sikre patienterne den bedst mulige behandling.

"Vi har undervejs i forløbet oplevet at have en rigtig god og åben dialog med de enkelte regioner og de lægefaglige organisationer om, hvad samarbejdet går ud på, hvordan det er reguleret og hvad det bidrager med af værdi for såvel patienter og læger som sundhedsvæsen og virksomheder. Vi oplever, at der er skabt en fælles forståelse omkring værdien af samarbejderne og er glade for at se det anerkendt i retningslinjerne," fortæller han om forløbet.

Lif deler regionernes ønske om, at virksomhedernes efteruddannelsestilbud aftales ud fra princippet "organisation til organisation", som sikrer hospitalernes ledelsesmæssige kompetence, samtidigt med at der er armslængde mellem den enkelte læge og virksomhed.

"Derfor vil vi også fortsætte dialogen med regionerne om at få udrullet Danske Regioners principper mere konkret. Vi må sammen have konkretiseret, hvorledes processerne skal være, når ledelsen godkender og udvælger de sundhedspersoner, der deltager i konkrete efteruddannelsesaktiviteter tilbudt af lægemiddelvirksomheder, således at vi sikrer transparens og uafhængighed," slutter Henrik Vestergaard.


Læs retningslinjerne
Fællesregionale principper for efteruddannelse og kompetenceudvikling af regionernes sundhedspersonale
Kontakt

Henrik Vestergaard
Tlf +45 3927 6060

Viceadministrerende direktør

hv@lif.dk