Log på

Plan for en endnu bedre almen praksis


Det er meget positivt, at der nu også er en plan for og en vision for almen praksis og endnu mere positivt at der følger penge med til at realisere den, lyder det fra Lif.

​Almen praksis skal styrkes og have mulighed for at sætte fokus på kerneopgaven, lød det fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby, da hun i dag præsenterede regeringens plan for fremtidens almen praksis.

Der skal uddannes flere læger og ansættes andre sundhedsfaglige grupper i lægehusene til at aflaste de praktiserende læger. Og så skal private aktører have bedre mulighed for at kunne byde ind på aflastning af de praktiserende læger. Det gælder fx den lægefaglige behandling af patienterne på de kommunale akutpladser, men også andre konkrete og afgrænsede opgaver skal fremover kunne sendes i udbud, hvis den praktiserende læge ikke kan overkomme opgaven, lyder et af forslagene i planen.

Sygehusene fokuserer dygtigt og effektivt på at give den bedste højtspecialiserede behandling. Men det efterlader en større og større gruppe af især ældre medicinske patienter og kronikerne, der er for "raske" til de specialiserede sygehuse men alligevel så pleje- og behandlingskrævende, at de ikke bare kan sendes hjem. Opgaven har hidtil været forsøgt løst i et samarbejde mellem kommuner, regioner og praktiserende læger men med den nye plan for almen praksis lægges der op til en ændring af sundhedsloven, så denne opgave – ligesom andre konkrete opgaver i almen praksis, også kan løses af private aktører.

"Man har løst et meget konkret og presserende problem med at få defineret ansvarsfordelingen for denne særlige gruppe patienter og man har anvist veje til at skaffe de nødvendige lægefaglige kompetencer. Og det oven i købet med fuld opbakning fra de praktiserende læger. Det er godt arbejde," siger Henrik Vestergaard, viceadm. direktør i Lif.

Foruden at åbne op for flere private aktører, rummer initiativer og mål for uddannelsen af flere læger, ansættelse af andet sundhedsfagligt personale til at aflaste i almen praksis samt en række kvalitetsmål for de praktiserende lægers arbejde.

"Det er en plan, der kan bidrage til at sikre en stærkere og mere fokuseret almen praksis og dermed også, at de lægefaglige ressourcer bruges bedst muligt, så vi sikrer lægedækning – og den bedste behandling - i hele landet," siger Henrik Vestergaard.

Kontakt

Henrik Vestergaard
Tlf +45 3927 6060

Viceadministrerende direktør

hv@lif.dk