Log på

Nyt it-system skal reducere medicineringsfejl

Foto: Rawpixel/Unsplash

Der er netop underskrevet kontrakt på nyt beslutningsstøttesystem, der i første omgang implementeres som pilotprojekt i Region Nordjylland. Systemet skal assistere læger ved ordination og medicingennemgang - og dermed reducere fejlmedicinering.

Fejlmedicinering er et stort problem for patientsikkerheden, og ifølge de seneste tal for Styrelsen for Patientsikkerhed, var der i 2015 over 183.000 utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet, og mere end 91.000 af dem var i forbindelse med fejlmedicinering.

Derfor glæder det Lægemiddelindustriforeningen, at der nu er underskrevet kontrakt på et nyt beslutningsstøttesystem, som netop skal forhindre medicineringsfejl og understøtte lægerne ved ordination og medicingennemgang.

"Det er en af Lægemiddelindustriens vigtigste opgaver at sørge for, at patienterne får den rigtige behandling på det rigtige tidspunkt. Derfor er det overordentligt glædeligt, at der nu er indgået en aftale om at indføre et system, der kan assistere sundhedspersonalet i en travl hverdag og være med til at nedbringe antallet af medicineringsfejl," siger Henrik Vestergaard, viceadm. direktør i Lif.

Platformen bliver i første omgang implementeret som et pilotprojekt i Region Nordjylland og på udvalgte lægepraksisser. Også i det nordjyske er der glæde over tiltaget.

"Det er min klare overbevisning, at vi kommer til både at spare tid og samtidig højne kvaliteten ved ordinationsprocessen," siger Carl-Otto Gøtzsche, klinikchef på Aalborg Universitetshospital, i en pressemeddelelse. Han påpeger, at især ved ordination i ambulatoriet og medicingennemgang for polyfarmacipatienter bliver det virkelig en forbedring.

Efter planen vil pilotimplementeringen løbe fra medio 2019 og frem til første kvartal 2020. Herefter er det planen, at beslutningsstøttesystemet frem mod udgangen af 2020 skal integreres i alle landets lægepraksissystemer og regionernes medicinsystemer. 

Fakta

​Beslutningsstøtte er en dansk udviklet markedsløsning, som Trifork, DLI og Netic står bag. Dermed får almen praksis og regionerne nu et beslutningsstøttesystem, der er baseret på et danskfunderet datagrundlag kombineret med international evidens. 

DLI står i forvejen bag hjemmesiden og databasen Pro.medicin.dk, som bruges dagligt af læger og årligt har 60 mio. sidevisninger. Pro.medicin.dk indeholder et omfattende, videnskabeligt, struktureret datagrundlag vedrørende lægemidler. Det skal Triforks beslutningsstøttemotor, ATAH, nu gøre brug af i det nye beslutningsstøttesystem.

I beslutningsstøttesystemet knyttes individuelle patientdata som fx medicinlister, diagnoser og laboratoriedata således med Pro.medicin.dk’s datagrundlag, med henblik på at give aktiv og patientspecifik beslutningsstøtte til lægerne i medicin- og lægepraksissystemerne.
Læs også
Trifork og pro.medicin.dk vinder nationalt udbud
Kontakt

Henrik Vestergaard
Tlf +45 3927 6060

Viceadministrerende direktør

hv@lif.dk