Log på

Nyt forsøg med risikodeling

Koncernchef i Lif, Ida Sofie Jensen.

Med regeringens life science-vækstplan åbnes der nu op for afprøvning af risikodelingsmodeller, der skal sikre, at patienterne får tilskud til deres medicin, uden at myndighederne risikerer uforudsete udgifter. Det er win-win, lyder det fra Lif.

 ​

”Det er først og fremmest en god dag for patienterne, der nu får lettere adgang til tilskud,” lyder det fra Lægemiddelindustriforeningens koncernchef, Ida Sofie Jensen, der glæder sig over, at sundhedsministeren nu vil afprøve risikodelingsmodeller for medicintilskud.
 
Som en del af Regeringens life science-vækstpakke lægger Sundhedsministeriet op til en lovændring, så der fra 2019 kan indføres risikodeling som forsøgsordning for to udvalgte lægemidler, hvor risikoen deles mellem myndigheder og virksomheder. Det vil sige, at Lægemiddelstyrelsen for de to udvalgte lægemidler vil fastsætte et skøn over det antal patienter, der er berettiget til tilskud (målpopulationen). Hvis salget af lægemidlet overstiger skønnet, skal virksomheden tilbagebetale det offentliges merudgifter til tilskud. Forsøgsordningen evalueres i 2021.
 
”De seneste år har en række lægemidler fået afslag på tilskud. Af frygt for, at lægemidlet vil blive givet til en større patientgruppe end tilskuddet rækker til, har Lægemiddelstyrelsen for en række lægemidler helt fravalgt at give generelt tilskud. Det betyder, at patienterne har skullet søge om enkelttilskud via deres læge, og vi ved, at det er noget, som mange ikke får gjort,” siger Lifs koncernchef, Ida Sofie Jensen.
 
Med den nye forsøgsordning deler lægemiddelproducent og myndighederne ansvaret på den måde, at virksomheden forpligter sig til at tilbagebetale tilskud, hvis det skønnes, at det er givet til for mange. 
 
”Det er en ordning, som man allerede gør brug af i de øvrige lande, og som vil kunne bidrage til at mindske den geografiske ulighed, der i dag er omkring ordinationen af lægemidler, der ikke er omfattet af generelt tilskud. Chancen for at få offentlig medfinansiering til behandling med lægemidler, der ikke er omfattet af generelt tilskud, er dobbelt så stor i Viborg, som den er på Frederiksberg. Vi er sikre på, at når man har de første erfaringer på plads i Danmark, vil myndighederne også vil være klar til at tage skridtet fuldt ud, siger Ida Sofie Jensen. Det er en ordning, som sikrer, at de patienter, der bør have tilskud, også får det. Og at det sker, uden at myndighederne risikerer uforudsete udgifter. Det er win-win,” understreger hun.
 
At initiativet kommer i forbindelse med en vækstplan handler om, at der for virksomhederne er en anerkendelse i at få tilskud: ”Det skaber grundlag for, at lægemiddelindustrien kan anvende Danmark som udstillingsvindue i andre lande, når det gælder om at illustrere de positive effekter af moderne lægemiddelbehandling – og det er netop et af formålene med life science-vækstplanen,” påpeger Ida Sofie Jensen.
Om forslaget


Som en del af life science vækstplanen foreslår Sundhedsministeriet at gennemføre en forsøgsordning med medicintilskud i perioden 2019-2021.

Forsøgsordningen retter sig mod ansøgninger og genansøgninger om generelt tilskud til et lægemiddel, hvor myndighederne umiddelbart påtænker at afslå generelt tilskud, fordi der er risiko for, at lægemidlet anvendes til patienter, som ville have en tilstrækkelig effekt af et billigere lægemiddel.

Forsøgsordningen indebærer, at der kan tildeles generelt tilskud under forudsætning af, at der er indgået en risikodelingsaftale, hvor lægemiddelvirksomheden forpligter sig til at tilbagebetale offentlige merudgifter, som opstår, såfremt lægemidlet ordineres til flere patienter end den målpopulation, der er fastlagt i forbindelse med risikodelingsaftalen. Kontakt

Gitte Skovlund Schmidt
Tlf +45 4113 4623

Kommunikationschef

gss@lif.dk