Log på

Ny eksportstrategi skal løfte lægemiddeleksporten


Den faldende dollar og et svært amerikansk marked har bremset væksten i lægemiddeleksporten i 2017, men en kommende dedikeret eksportstrategi på life science-området vil kunne booste nye markeder, lyder det fra Lif.

Den danske lægemiddeleksport steg i 2017 til 92,7 mia. kr. Det store beløb til trods er der tale om beskeden vækst på 1,4 pct. sammenlignet med de foregående års tocifrede vækstrater.

Også i forhold til den samlede danske vareeksport, der i 2017 steg med 4,5 pct. ligger lægemiddeleksporten for en gangs skyld lavt.

Årsagen til den lave vækst skal findes på det helt centrale amerikanske marked, hvor både valutakurs og generelt øget konkurrence har sat en stopklods for væksten."Vi har i branchen oplevet en opbremsning på det vigtige amerikanske marked og det kan mærkes, men en meget stor del af opbremsningen er blevet opvejet af stigende eksport til nye store markeder som fx Kina og en styrket eksport til Storbritannien, som er et af de markeder, hvor vi traditionelt står stærkt, siger Lægemiddelindustriforeningens koncernchef Ida Sofie Jensen. Hun har store forventninger til, at en kommende dedikeret eksportstrategi for life science vil kunne bidrage til at løfte eksporten på de store nye markeder, som man har set det i Brasilien, Mexico og Vietnam.

"Der er en life science-vækstplan lige på trapperne, som meget gerne også skulle imødekomme behovet for en fokuseret eksportindsats. Der er et kæmpe potentiale for at øge lægemiddeleksporten ud over de traditionelle markeder som USA, Storbritannien og Tyskland, og vi har store forventninger til, at en fokuseret indsats vil kunne løfte eksporten endnu mere," siger Ida Sofie Jensen, som generelt har store forventninger til den nye life science-enhed i Erhvervsministeriet, der skal koordinere branchens væksttiltag:

"Eksportstrategi gør det ikke alene, men en dedikeret og koordineret indsats på tværs af forskning, finansiering, uddannelse og eksport er det, der skal til," siger hun og peger på, at man i Sverige ser på den danske udvikling med misundelse og har netop besluttet at lave en tilsvarende koordinerende enhed, der skal sikre sammenhæng i væksttiltag rettet mod life science-industrien.

Fakta om lægemiddeleksporten


  • I 2017 gik 37 pct. af den samlede lægemiddeleksport (34 mia. kr.) til lande inden for EU, hvilket svarede til en vækst på 6 pct.


  • Eksporten til den resterende del af verden faldt i 2017 med 1,2 pct. til i alt 58,7 mia. kr.


  • Eksporten til USA faldt i 2017 med 13 pct. svarende til et fald på 3,3 mia. kr.


  • Næsten en fjerdedel af den samlede lægemiddeleksport – eller knap 22 mia. kr. – eksporteres til USA, og dermed udgør lægemidler 42 pct. af den samlede danske vareeksport til USA.


  • Kina importerede i 2017 danske lægemidler for 8,5 mia. kr., hvilket er en vækst på 16 pct. i forhold til 2016. Knap en tredjedel af den samlede vareeksport til Kina udgøres af lægemidler.
Kontakt

Jørgen Clausen
Tlf +45 3915 0909

Cheføkonom - Markedsforhold, priser og tilskud.

jc@lif.dk