Log på

Ny aftale sikrer klare rammer for samarbejde


Aftale mellem Region Nordjylland og Lægemiddelindustriforeningen skal sikre klare rammer om samarbejdet mellem lægemiddelvirksomheder og sundhedspersonalet.

Region Nordjyllands forretningsudvalg har godkendt en samarbejdsaftale mellem regionen og Lægemiddelindustriforeningen (Lif), der sikrer åbenhed og klare rammer om sundhedspersonalets deltagelse i kurser, konferencer og efteruddannelse støttet af lægemiddelvirksomheder.


- Når hospitaler og lægemiddelindustrien arbejder sammen, gavner det i sidste ende patienterne. Men et godt samarbejde kræver klare retningslinjer for både virksomheder og det sundhedsfaglige personale, og det har vi fået med den nye aftale, siger Ulla Astman, formand for Region Nordjylland.


Aftalen fastlægger principper for samarbejdet om efteruddannelse af regionens hospitalsansatte sundhedspersonale. Et af punkterne i aftalen er, at virksomhederne skal henvende sig til ledelsen og ikke direkte til den enkelte læge for eksempelvis at tilbyde at betale for deltagelse i en bestemt konference.


- Det skal også ses som en hjælp til den enkelte ansatte, da aftalen på den måde bidrager til og understøtter personalets uafhængighed og habilitet på hospitalerne i Region Nordjylland, siger Ulla Astman.


Samarbejde skaber værdi for alle parter
Koncernchef i Lif, Ida Sofie Jensen, pointerer, at det handler om at gøre samarbejdet så åbent som muligt, så ingen kan være i tvivl om, hvordan det foregår.


- Det er afgørende for både at udvikle nye lægemidler og forbedre brugen af de eksisterende, at samarbejdet fungerer, og det er kun godt, at der nu skabes klare retningslinjer for, hvordan samarbejdet skal køre. Lægemiddelvirksomheder arbejder sammen med det offentlige sundhedsvæsen, skaber bedre behandlinger gennem erfaringsudvekslinger og feedback mellem læger og industri, og samarbejdet bidrager til at skabe værdi for alle parter. Både virksomheder, sundhedspersonale og ikke mindst patienterne kan nyde godt af en bedre behandling, når det offentlige og lægemiddelvirksomheder samarbejder, siger Ida Sofie Jensen.


Hospitalsledelserne bestemmer
Aftalen fastlægger, at hospitalsledelserne skal være første kontakt for virksomheder, der ønsker at sende personale på efteruddannelse. Derefter beslutter ledelserne, hvem der kan deltage i de kurser, konferencer og efteruddannelser, der bliver tilbudt.


Derudover skal arrangementerne meldes til Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI), som sikrer, at de overholder lovgivningen og Lægemiddelindustriens brancheetiske regler. Aftalen bygger på forvaltnings- og lægemiddellovens habilitetsregler samt Danske Regioners fællesregionale principper for efteruddannelse og kompetenceudvikling.
Aftalen mellem Region Nordjylland og Lif om efteruddannelse træder i kraft 1. februar 2019.


Yderligere informationer
Læs mere om samarbejdsaftalerne mellem regionerne og Lif på www.enli.dk


Kontakt

Carsten Blæsberg
Tlf +45 3915 0936

Chefkonsulent - Strategiske partnerskaber og etik

cb@lif.dk