Log på

Næsten lige mange kvinder og mænd ansat i produktionen af lægemidler


Mens 72 procent af de ansatte i industrien generelt er mænd, tegner der sig et andet billede af kønsfordelingen i produktionen af lægemidler. Her er der næsten lige så mange kvinder som mænd ansat.

​Det viser en undersøgelse, som Lif er ved at gennemføre blandt de medlemsvirksomheder, der har produktion i Danmark.

"Ud af de næsten 13.000 medarbejdere, der arbejder i product supply – altså med selve produktionen af lægemidler og tilhørende kvalitets- og logistikfunktioner – udgør kvinderne 49 procent af arbejdsstyrken. Det er bemærkelsesværdigt, når man sammenligner med industrien generelt," fortæller Jakob Bjerg Larsen, chefkonsulent i Lif, og peger på, at her udgør mænd 72 procent af medarbejderne, kvinder 28 procent.

"Udviklingen og produktionen af lægemidler er højt specialiseret, og derfor er der brug for de allerdygtigste og mest kompetente medarbejdere på alle niveauer – herunder også fra flere af de studieretninger, såsom biokemi, farmaceut og laborant, hvor der er mange kvindelige studerende," siger Jakob Bjerg Larsen om en mulig grund til den lige fordeling af kønnene i branchen.

Ser man på lægemiddelindustrien over en bred kam, udgør kvinderne faktisk over halvdelen af medarbejderne. Ud af de godt 24.500 medarbejdere i de danske headquarter virksomheder er 53,5 procent kvinder, og 46,5 procent er mænd. Også i de udenlandske lægemiddelvirksomheders danske datterselskaber er der flere kvinder end mænd ansat – her hedder fordelingen 62,5 procent kvinder og 37,5 procent mænd.

Lif er i øjeblikket i gang med en spørgeskemaundersøgelse blandt de medlemsvirksomheder, der har produktion i Danmark, der bl.a. skal kortlægge de teknologiske trends indenfor produktion af lægemidler og heraf følgende ønsker til medarbejdernes uddannelsesmæssige kompetencer. Kortlægningen udkommer senere på foråret.  

Kilder: Danmarks Statistik og Lif

Kontakt

Jakob Bjerg Larsen
Tlf +45 3915 0921

Chefkonsulent - Klinisk forskning og produktion

jbl@lif.dk