Log på

Meget stærk lægemiddeleksport i 2019


Med en eksport på 127 mia. kr. i 2019 står lægemiddeleksport for over halvdelen af væksten i den samlede, danske vareeksport.

​I 2019 rundede Danmarks eksport af lægemidler 127 mia. kr. – det viser dugfriske tal fra Danmarks Statistik. Og med en vækst på 27 pct. fra 2018 til 2019 stod lægemidler for over halvdelen af hele væksten i Danmarks vareeksport sidste år.

"Der er tale om meget flotte vækstrater, og det viser endnu engang, at lægemiddeleksporten er et vækstlokomotiv for den danske økonomi. Eksporten af lægemidler udgør nu over 17 pct. af den samlede danske vareeksport og uden den, ville vores handelsbalance være negativ", konstaterer koncernchef i Lif, Ida Sofie Jensen og peger på at eksporten af lægemidler er mere end tredoblet siden 2009.


Klik på grafen for at se den i fuld størrelse

"Men den internationale konkurrence om virksomheder, investeringer og medarbejdere er hård, og hvis vi skal fortsætte vores vækstsucces, og samtidig skabe endnu bedre vilkår for vores underskov af biotekvirksomheder, skal rammevilkårene også hele tiden kunne måle sig op imod vilkårene i lande som Schweiz, Belgien eller Irland, som sammen med Danmark, er nogle af de mest specialiserede life science-lande, " siger Ida Sofie Jensen.

"For at styrke virksomhedernes internationale konkurrenceevne og skabe et stærkt arbejdsmarked for produktion, er der behov for et kontinuerligt fokus på at styrke rammevilkårene for innovation inden for life science – og meget gerne i en fortsat stærk offentlig-privat dialog".

Klik på grafen for at se den i fuld størrelse 

Hun fremhæver, at det især er positivt, at væksten i eksporten af lægemidler er meget bredt funderet i hele verden.

"Eksporten er vokset på alle markeder – men især til USA, Kina og til BRIIKS-landene, hvilket skyldes en øget velstand, et større globalt fokus på sundhed og flere ældre."

Fakta
  • Lægemiddeleksporten i 2019 var 127 mia. kr. eller 17,3 pct. af hele vareeksporten uden den øvrige life science-eksport.
  • Lægemiddeleksporten er vokset med 27 pct. ift. 2019. Den samlede vareeksport uden lægemidler er vokset med 3,5 pct.
  • Lægemiddeleksporten i 2019 er den største eksportgruppe blandt de 25 største grupper af vareeksport
  • Lægemiddeleksporten dækker over halvdelen af væksten i den samlede vareeksport fra Danmark i 2019
  • Lægemiddeleksporten er mere end tredoblet på ti år.
  • Lægemiddeleksporten er vokset på alle markeder, herunder især USA, Kina og de øvrige BRIIKS-lande, Tyskland, Holland.
  • Handelsbalancen for lægemidler er på 96 mia. kr., hvilket er større end vores samlede handelsbalance på 86 mia. kr.


Kontakt

Ida Sofie Jensen
Tlf +45 3927 6060

Koncernchef

info@lif.dk
Kontakt

Kasper Lindgaard
Tlf +45 2257 2159

Head of Life Science

kli@lif.dk