Log på

Medicinrådet skaber klarhed om habilitetsregler

Koncernchef i Lif, Ida Sofie Jensen.

Medicinrådets nye præsentation af habilitetsreglerne kan forhåbentlig gøre op med den usikkerhed, der har været på området, lyder det fra Lif.

Medicinrådet har lavet en kort og klar præsentation af rådets habilitetsregler. Det vækker glæder i Lægemiddelindustriforeningen: 

”Præsentationen kan forhåbentlig skabe større klarhed over Medicinrådets habilitetsregler. Der har hersket stor usikkerhed om, hvordan reglerne skulle fortolkes, men med denne præsentation skulle det gerne være klart for alle, hvornår man er habil, og hvornår man er inhabil," siger Ida Sofie Jensen i en kommentar til den guideline, som Medicinrådet offentliggjorde forleden.

Guidelinen beskriver, at man som udgangspunkt ikke kan deltage i Medicinrådets arbejde, hvis man deltager - eller inden for de to seneste år har deltaget - i et advisory board for en ansøgende eller konkurrerende virksomhed.

Når det gælder sponsoreret kongresdeltagelse eller rejser, er reglerne lidt anderledes: Man kan som udgangspunkt ikke deltage i Medicinrådets arbejde, hvis man får sponsoreret kongresdeltagelse eller rejser af en ansøgende eller konkurrerende virksomhed, mens man er råds- eller fagudvalgsmedlem. 

”Det er fornuftige habilitetsregler, som sikrer habilitet i Medicinrådets arbejde, uden at det betyder, at alle læger skal stille deres efteruddannelse på hold for at være klar til at indgå i et eventuelt fagudvalg. At reglerne nu er er beskrevet klart, vil forhåbentlig fjerne eventuel tvivl hos lægerne om efteruddannelse og habilitet. Og samtidig vil det forhåbentlig gøre det lettere at rekruttere læger til fagudvalgene,” slutter Ida Sofie Jensen.


Læs også
Sådan er Medicinrådets habilitetsregler
Hele medicinrådets habilitetspolitik
Kontakt

Louise Broe
Tlf +45 3915 0939

Chefkonsulent - Sundhedspolitik

lbr@lif.dk​