Log på

Medicin er en lille brik i et stort behandlingsforløb


Når en patient er i behandling for kræft, er der mange udgifter. ​Diagnosticering, indlæggelser, ambulant behandling, opfølgning, genoptræning og kontroller er blot nogle af udgiftsposterne ved behandling af kræftpatienter.

I det store hele udgør medicin 25 procent af udgifterne til kræftbehandlingen. 

I de samlede udgifter til hele sundhedssystemet udgør kræftlægemidler en procent. Det viser tal om EU's udgifter til kræftlægemidler fra den amerikanske brancheorganisation PhRMA.