Log på

Lif: Life science vækstplan er en milepæl


Regeringen lancerede i dag sin vækstplan for life science, der vil bidrage til at styrke Danmarks internationale styrkeposition på life science-området.

Når regeringen i dag har fremlagt sin vækstplan for life science, så er det først og fremmest rammerne, der vækker glæde i Lægemiddelindustriforeningen. Anerkendelsen af branchen, en dedikeret plan, en meget tydelig forankring i centraladministrationen og et varigt budget.

”Med et permanent life science-kontor i Erhvervsministeriet får vi for første gang en dedikeret enhed, der har til opgave at gøre Danmark til en førende life science-nation, og som tænker life science uden at skulle tage en masse andre hensyn. Det kommer til at gøre en afgørende forskel for branchen fremadrettet,” vurderer Lægemiddelindustriforeningens koncernchef Ida Sofie Jensen, der også har rosende ord til de konkrete initiativer i vækstplanen:
 
”Det er en vækstplan, der vidner om regeringens ambitioner om en life science sektor i international topklasse. Planen adresserer vigtige områder som eksport, forskning, klinisk afprøvning og en anerkendelse af markedets betydning. Dermed kommer den hele vejen rundt, og det er i virkeligheden planens største styrke: At sikre et vedvarende fokus, forudsigelighed, koordination og opfølgning på den regulering, der omfatter life science-industrien,” siger hun. 
 
Vækstplanen, som erhvervsminister Brian Mikkelsen, sundhedsminister Ellen Trane Nørby og uddannelses- og forskningsminister Søren Pind netop har præsenteret, adresserer en række af de ønsker, som regeringens vækstteam for life science kom med for et lille års tid siden. 
 
”Life science-branchen er i skarp international konkurrence, og det er en branche, der er præget af lange udviklingsperspektiver. Foruden en række konkrete vækstinitiativer, så lægger vi stor vægt på betydningen af en samlet og koordineret indsats. Og vi oplever, at man i regeringen har lyttet, når vi i dag får en dedikeret og langsigtet strategi for at indfri branchens vækst- og eksportpotentiale,” siger Ida Sofie Jensen.
 
”Life science-industrien er en af de vigtigste bidragydere til den danske økonomi. Med eksportindtægter, der er mere end fordoblet side 2009, og som i 2017 nåede over 100 milliarder kroner, er life science for længst anerkendt som et område, der skaber vækst og velstand i Danmark. Men på et internationalt marked er det vigtigt med vilkår i verdensklasse. Vækstplanen og en varig life science-enhed er afgørende for at realisere de nødvendige konkurrencedygtige rammebetingelser, ” understreger hun.
 
Økonomisk afsættes der over de næste fire år 120 mio. kr. til en varig pulje på området. Derudover er der i aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer finansieret en række andre generelle initiativer, der er gunstige for life science-branchen, herunder et øget forskningsfradrag samt en række andre investeringsfremmende initiativer til i alt samlet knap 1 mia. kr., når planen er fuldt indfaset.  
 
”Vi glæder os over en lang række vigtige initiativer inden for eksport, forskning, klinisk forskning og markedstiltag. Ikke mindst de sidste to gavner danske patienter, der får mulighed for at afprøve nye og innovative lægemidler hurtigere. Og det styrker Danmark i den internationale konkurrence om at tiltrække life science-virksomheder og -investeringer,” slutter Ida Sofie Jensen.

Vækstplan for life science
Danmark som førende life science nation
Kontakt

Ida Sofie Jensen
Tlf +45 3927 6060

Koncernchef

info@lif.dk
Kontakt

Gitte Skovlund Schmidt
Tlf +45 4113 4623

Kommunikationschef

gss@lif.dk