Log på

Lif til regeringen: Ambitiøs sundhedspolitik er også life science-politik


Koncernchef i Lif, Ida Sofie Jensen, opfordrer regeringen til at prioritere sundhedsvæsenet, så sundhedspersonalet har overskud til at være der for patienterne og til at forske i nye behandlinger i samarbejde med innovative virksomheder.


Vi har i Danmark et af verdens bedste velfærdssystemer, hvor man uanset indkomst har adgang til uddannelse og sundhedsydelser af høj kvalitet. En af årsagerne til, at vi alle kan glæde os over gratis uddannelser, gratis lægehjælp og adgang til ny medicin, er, at vi i Danmark er veluddannede, velorganiserede og innovative.

Vi er gode til at udvikle nye ideer og løsninger og dermed tiltrække investeringer og hente indtægter hjem til Danmark. Det gælder ikke mindst life science branchen, der på ti år har fordoblet eksporten af medicin og medicinsk udstyr og nu står for 16 procent af den danske vareeksport. 
 
At det går godt for Danmark, når det går godt for life science branchen kunne man bl.a. se af den netop offentliggjorte økonomiske redegørelse.

Gode rammevilkår for erhvervslivet er vigtigt for den fortsatte vækst i investeringer, eksport og beskæftigelse, og jeg vil gerne understrege, at Danmark er et rigtig godt land at være life science virksomhed i. Tallene fortæller historien om en branche, der også under finanskrisen sikrede stabile og attraktive arbejdspladser, og som i dag er kilde til 83.000 jobs i hele Danmark.
 
Men selv om vi er et godt og anerkendt life science-land, så er der alligevel god grund til at holde politisk fokus på, hvordan vi fortsat kan få glæde af life science-erhvervet i Danmark. Det kan betale sig at investere i life science og de initiativer, der er igangsat i den eksisterende vækstplan for branchen.

Men erhvervspolitik på life science-området behøver langtfra bare være isolerede erhvervstiltag for erhvervslivets skyld. En stor del af vejen til en stærk life science-branche går nemlig via et stærkt sundhedsvæsen, hvor læger, sygeplejersker og andet personale hver dag arbejder for at give patienterne den bedste behandling. Hvor der er tid til patienterne og incitamenter for hospitalerne til at prioritere samarbejdet om kliniske forsøg med nye lægemidler.

Life science-branchen og dens produkter er en integreret del af det danske sundhedsvæsen og dets tilbud til patienterne. Spørgsmål om, hvordan man kan optimere branchens rammevilkår vil derfor ganske ofte resultere i svar, der peger på, hvordan vi kan sikre og udvikle et sundhedsvæsen, der hver dag, og i alle facetter, stræber mod at gøre det bedst muligt for patienterne, og som har overskud til at se ud og frem.
 
Det danske sundhedsvæsens ambitioner for patientbehandlingen er en helt afgørende faktor for, at vi i Danmark kan have og fortsat udvikle life science-branchen. Et tæt, sikkert og trygt samarbejde mellem det offentlige sundhedsvæsen og private virksomheder er en forudsætning for, at branchen kan udvikle og afprøve nye lægemidler. Men sundhedsvæsenet er ikke – og skal ikke være - til for andre end patienterne. 
 
Tag bare et emne som sundhedsdata. Vi har gode sundhedsdata i Danmark, og vi har en stærk tradition for at bruge data til at give patienterne endnu bedre behandling.

Derfor skal vi også blive bedre til at indsamle, strukturere og bruge data. Fordi det er en kæmpe gevinst for patienterne. Fordi data skaber direkte værdi for den enkelte patient og for den behandlende læge. Dernæst giver data et solidt fundament for at styre sundhedsvæsenet, forebygge sygdom, fordele ressourcer, planlægge behandling, forudsige behov. Alt det, der er med til at sætte rammerne for, at vi får mest muligt ud af de skattepenge, der bliver brugt til sundhed og giver os alle en berettiget forventning om altid at få den bedste behandling.

Og så kan data gøre os klogere i forskningen. Vi vil i fremtiden kunne bruge sundhedsdata til at udvikle nye lægemidler eller bruge kendte lægemidler mere hensigtsmæssigt, men vi skal selvfølgelig ikke samle sundhedsdata for erhvervslivets skyld. VI skal gøre det, fordi det er den oplagte vej til bedre behandling og nøglen til effektiv forebyggelse. Et nyt dataanalysecenter under Lægemiddelstyrelsen er en oplagt vej til at understøtte dette og skabe ikke bare et internationalt fyrtårn for offentlig brug af sundhedsdata, men også de bedst mulige rammer for at sundhedsdata kan komme patienterne til gode.
 
Vi vil gerne opfordre regeringen til at prioritere sundhedsvæsenet, så sundhedspersonalet har overskud til at være der for patienterne, til at opdyrke den seneste evidens og til at forske og udvikle i nye behandlinger i samarbejde med innovative private virksomheder. En ambitiøs sundhedspolitik er nemlig også ambitiøs life science-politik. 

(Denne kronik af koncernchef i Lif, Ida Sofie Jensen, er bragt i Børsen den 4.9.2019)Kontakt

Gitte Skovlund Schmidt
Tlf +45 4113 4623

Kommunikationschef

gss@lif.dk