Log på

Lif: Der er råd til mere sundhed


Lif opfordrer til, at man opgiver forestillingen om, at man kan spare sig til mere sundhed.

Selv om der er råd til mere, så afsættes der i dag knap nok økonomi til at sikre den nuværende behandlingskvalitet og da slet ikke til at forbedre patientbehandlingen, lyder det fra Lif, der opfordrer til, at man opgiver forestillingen om, at man kan spare sig til mere sundhed.

Der behov for at øge investeringerne i danskernes sundhed. Ikke mindst sygehusene er i de seneste mange år blevet presset af krav om stadigt stigende produktivitet. Men selv om man midlertidigt har dispenseret fra produktivitetskravet, så er der i det hele taget brug for en anden tilgang til sundhedsområdet, lyder det fra Lif op til morgendagens første egentlige forhandlingsmøde mellem Danske Regioner og Finansministeriet om regionernes økonomi for 2019.

”Man kan nu en gang ikke spare sig til bedre sundhed. Det kræver investeringer. Der er igen gang i dansk økonomi, lavkonjunkturen er vendt, og selv Finansministeren er ude og rose dansk økonomi og med regeringens opgør med produktivitetskravet er det på tide at tænke udvikling. Det betyder ikke, at man skal lade udgifterne løbe løbsk, men når både behovet og pengene er der, så er det tid til at handle,” siger Lifs koncernchef Ida Sofie Jensen, der peger på, at regionernes udgifter til sygehusdriften har været uhyre moderat i betragtning af, at der er mange flere patienter med kroniske sygdomme og kræft og mange flere ældre medicinske patienter. 

”Den demografiske udvikling øger behovet for sygehusbehandling og vil gøre det i en lang årrække endnu. Noget af løsningen er helt sikkert at flytte mere behandling ud fra sygehuset og tættere på borgerne – helt ud i borgerens eget hjem, hvis det kan lade sig gøre. Men det kan ikke gøres fra den ene dag til den anden. Derfor vil det heller ikke kunne løse de aktuelle udfordringer, som sygehusene står overfor på kort og mellemlang sigt, hvor vi forventer, at nye og effektive behandlinger vil øge behovet for sygehusbehandling,” siger hun.

Danske Regioner har vurderet, at udgifter til medicin vil stige med mere end 600 millioner kroner næste år. 

”Det er nok hvad man må kalde et bud i den høje ende. Især kan vi ikke genkende forventningen om en stigning i udgifter til tilskudsberettiget receptpligtig medicin, men det ændrer ikke ved, at den nuværende ramme ikke kan rumme en udvikling i sundhedsudgifterne, der svarer til den demografiske udvikling,” siger Ida Sofie Jensen. 

”Vi vil gerne opfordre til, at man i de aktuelle økonomiforhandlinger sikrer en økonomisk ramme, der hænger sammen med, at der naturligt kommer flere patienter de næste mange år. Med den nuværende vækstrate i sundhedsvæsenet vil det være svært bare at holde det eksisterende kvalitetsniveau i behandlingen, og det vil ikke være muligt at udvikle det i den grad, som borgerne har en berettiget forventning om. Vi skal forfølge visionen om at det danske sundhedsvæsen igen blive et af verdens bedste, og det kan man altså ikke spare sig til,” siger Ida Sofie Jensen.


Kontakt

Gitte Skovlund Schmidt
Tlf +45 4113 4623

Kommunikationschef

gss@lif.dk