Log på

Lægemiddelindustriens bidrag til corona-indsatsen


Forskning i vacciner, diagnostik og medicinsk behandling er lægemiddelindustriens kernebidrag til bekæmpelse af corona/COVID-19, men også medarbejdere, donationer og udvidet distribution af medicin er blandt indsatserne.

​Coronavirus er kommet til Danmark, og også lægemiddelindustrien har i den forbindelse styrket indsatsen for at behandle og pleje de berørte, inddæmme udbruddet og udvikle ressourcer til at tackle fremtidige udbrud. fortæller Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lægemiddelindustriforeningen Lif:


”En lang række lægemiddelvirksomheder er engagerede i det såkaldte IMI-samarbejde (Innovative Medicines Initiative Call 21) med henblik på hurtigt og i samarbejde at afdække, om man kan identificere kendte egnede aktivstoffer, der kan bruges til at udvikle diagnosticering, vacciner og behandlinger i kampen mod Coronavirus. Derudover samarbejder lægemiddelindustrien tæt med sundhedsmyndigheder verden over, for at bekæmpe den globale folkesundhedssituation,” forklarer Ida Sofie Jensen.

Hun peger på en række områder, hvor den innovative lægemiddelindustri har engageret sig i kampen for at opspore, diagnosticere og inddæmme corona-pandemien såvel på globalt som lokalt niveau.
Mange arbejder med forsknings- og udviklingsindsatser eller yder donationer af medicin såvel som økonomisk støtte til at tackle krisen. Her er blot et par måder, hvorpå lægemiddelindustrien bidrager til at bekæmpe Coronavirus:

Sundhedsfagligt personale
En lang række lægemiddelvirksomheder har sundhedsfagligt personale ansat og har opfordret disse til at tilbyde deres arbejdskraft i det offentlige sundhedsvæsen, lønnet af virksomheden, under pandemien. 


Forskning og udvikling
En række af Lifs medlemsvirksomheder er engageret i og støtter udviklingen af samarbejdende forskningsprogrammer, der har til formål at øge hastigheden for udvikling af diagnostik og behandling til coronavirus som supplement til det igangværende arbejde med at udvikle en egentlig vaccine.

Nogle har doneret lægemiddelstoffer under udvikling, der måske har potentiale til at behandle Coronavirus til nødbrug og til kliniske forsøg, herunder potentielle lægemiddelstoffer, der tidligere er blevet testet på andre virus-typer, såsom ebola og HIV. Andre virksomheder undersøger vaccinekandidater til forebyggelse i deres forskningsportefølje.

Partnerskaber
Lægemiddelvirksomhederne samarbejder med relevante europæiske og globale folkesundhedsmyndigheder, herunder Innovative Medicines Initiative, Det Europæiske Lægemiddelagentur, de nationale sundhedsmyndigheder i hele Europa samt Verdenssundhedsorganisationen (WHO), Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Kinesiske offentlige sundhedsmyndigheder og mange andre for at tackle denne folkesundhedskrise. 

Disse samarbejder er fokuseret på alle områder inden for forskning og udvikling, herunder evaluering af, hvordan pandemiske beredskabsplatforme potentielt kan tilpasses til at tackle Corona-udfordringen, udnytte eksisterende F&U-partnerskaber, for at fremskynde udviklingen af antivirale midler mod Coronavirus og bidrage med både ressourcer og ekspertise til forskellige F&U-konsortier for at tackle udbruddet.

Økonomisk støtte
En lang række lægemiddelproducenter yder økonomisk støtte og sponsorater af såvel lægemidler som nødvendigt sundhedsudstyr, såsom avanceret kirurgisk udstyr, antibiotika, desinfektions- og testudstyr, vitaminer samt beskyttelsesbeklædning, -briller, -masker osv.

Sikre forsyningskæden
Efterhånden som situationen udvikler sig, er det en selvstændig opgave at sikre stabile forsyningskæder af lægemidler. Dette sker gennem tæt koordinering med EMA og andre globale interessenter. Dette kan ske via en lang række meget forskellige tiltag som øget eller omlagt produktion, udbringning af kritiske lægemidler til folk i karantæne mv. Pt. er der ikke rapporteret om hverken mangel eller forsinkelser i produktionen.


Lægemiddelindustrien i Europa

​Læs mere om hvordan lægemiddelindustrien i Europa forholder sig til COVID-19 og hvilke nøgleindsatser industrien fokuserer på.

Læs mere
Læs de seneste informationer om coronavirus/COVID19 på myndighedernes hjemmesiden coronasmitte.dk
Kontakt

Ida Sofie Jensen
Tlf +45 3927 6060

Koncernchef

info@lif.dk
Kontakt

Gitte Skovlund Schmidt
Tlf +45 4113 4623

Kommunikationschef

gss@lif.dk