Log på

Klimaplan med life science perspektiv

Foto: Nikola Johnny Mirkovic/Unsplash

Det giver god mening at fjerne hindringer for at bruge overskudsvarme, lyder det fra Lif i en kommentar til første del af regeringens klimaplan.

​Blandt de første elementer til regeringens klimahandlingsplan, er en indsats for at styrke bruge af overskudsvarme. Det vækker glæde i Lif, hvor branchen netop har ønsket at fremme brugen af grøn overskudsvarme:

”Det giver rigtig god mening at fjerne de nuværende hindringer for brug af overskudsvarme. Ved at styrke incitamenterne til at udnytte overskudsvarmen kan life science og biotekvirksomhederne bidrage til nedbringe CO2-udledningen”, siger Lifs politisk chef for lægemiddelproduktion, Jakob Bjerg Larsen.

Han noterede sig ved dagens pressemøde ligeledes, at regeringen har en ambition om at gøre cirkulær økonomi til en vækstmotor for dansk erhvervsliv. 

”Netop genanvendelse og cirkulære tiltag er et område, hvor life science og biotekindustrien har stærke samarbejder. Vi ser det fx i de store succesfulde symbiosesamarbejder i Kalundborg og Hillerød og vil se frem til at samarbejde om at udvikle dette potentiale yderligere”, understreger han.

Endelig er det meget glædeligt, at regeringen lægger op til, at der skal investeres markant i udviklingen af fremtidens grønne teknologier, der skal skabe fundamentet for drivhusgasreduktioner på længere sigt. Klimapartnerskabet for Life Science og Biotek er kommet med en række anbefalinger, der kan virkeliggøre den ambition.

”Det er uhyre perspektivrigt, og denne sektor står helt centralt, når planerne skal omsættes til konkret handling. Life science branchen bakker fuldt op om 70% reduktions målsætningen og vi ser frem til at bidrage til løsningerne”, slutter Jakob Bjerg Larsen. 

 Fact Web Part

Lif mener
Danmark skal gå foran med ambitiøse klimamålsætninger - og vi skal presse på for lige så ambitiøse mål i EU og i resten af verden.

 Kontakt web part - en kontaktperson smal ‭[2]‬

Kontakt

Jakob Bjerg Larsen
Tlf +45 3915 0921

Politisk chef for kliniske forsøg og lægemidddelproduktion

jbl@lif.dk

 Kontakt web part - en kontaktperson smal ‭[1]‬

Kontakt

Kasper Lindgaard
Tlf +45 2257 2159

Head of Life Science

kli@lif.dk