Log på

Hvordan løser vi forsyningsproblemerne?


Medicinmangel var på dagsordenen på et stormøde i Lægemiddelstyrelsen 31. oktober. Her var en lang række interessenter inviteret til at komme med forslag til, hvordan man løser problemet.

Også Lif var inviteret. og Lifs koncernchef Ida Sofie Jensen understreger, at selv om den innovative lægemiddelindustri kun er involveret i en meget lille del af problemerne, så er det noget, man arbejder meget seriøst med at løse.

”Som alle er enige om, så er forsyningsvanskeligheder på medicinområdet et globalt og meget komplekst problem. Der er ikke et quick-fix. Vi er primært optaget af at løse de udfordringer, der er på områder, hvor patienter ikke har noget alternativ. Det er heldigvis ikke ret mange tilfælde, men på dét her område er en patient, der ikke kan få sin medicin, én for mange,” siger Ida Sofie Jensen.

”Jeg er meget glad for at opleve, at der på mødet i går kom så mange forskellige løsningsforslag i spil – og at vi lader til at være enige om en stor del af dem. Vi skal have isoleret de kritiske situationer fra de forsyningsproblemer, der med al respekt blot er besværlige eller uhensigtsmæssige. Forskellige problemer kræver forskellige løsninger, og det er helt afgørende, at de tiltag, man gør, ikke bringer patientsikkerheden i fare. Går vi først af den vej, så er det et skråplan."

Helt grundlæggende er det dog, at Danmark er et attraktivt marked at sælge
lægemidler til:

”Vi vil gerne drøfte alle former for indsatser, men man er fra myndighedernes side også nødt til at tænke over, om man i et forsøg på at spare den sidste krone har fået designet et system, der er næsten for priseffektivt. Et system, der skræmmer relevante producenter ud af markedet. Leveringsevne bør også være et parameter i et udbud,” siger Ida Sofie Jensen, der peger på længere udbud og en egentlig leveringsforpligtelse som forslag, der bør arbejdes videre med. 

Organisationernes løsningsforslag

Amgros

 • Overvåge markedet bedre og mere grundigt. 

 • Prioritering af lagre. Altså en fordeling af lagre. Det betyder bl.a., at ”kritiske lægemidler” skal AMGROS have et større lager af. Det har de allerede i dag, men det skal nok udbygges.

 • Håndtering af kritiske restordrer vha. en national task force. 

 • Nemmere at få produkter på særlig tilladelse hjem til det danske marked. Også samtidig med at der er registrerede produkter på det danske marked.


Lægeforeningen 

 • Der skal laves en IT-løsning, hvor man på FMK kan se, hvilke produkter der er udfordringer med at levere. 

 • En kritisk liste over produkter som man ikke kan undvære i primærsektoren. Her skal man gøre en ekstra indsats for, at man ikke løber tør


IGL

 • Man skal være MEGET forsigtig med, hvordan man griber ind. Der skal således IKKE laves et eksternt referenceprissystem. Det vil øge problemet.

 • Der skal laves en løsning så myndighederne til enhver tid kan se, hvor ethvert produkt befinder sig i Danmark.

 • Man skal være mere sikker på, at når der mangler et produkt, så har man gjort ALT, hvad man kan for at finde ud af, om det er et sted at finde. 

 • Mere hensigtsmæssig fordeling af kritiske produkter ud over landet. Skal sikre en mere ligelig og retfærdig fordeling.

 • Det skal være mere attraktivt at være på det danske marked.


FPM (Parallelimportørerne)

 • Bedre dialog imellem myndigheder og leverandører.

 • Hurtig og effektiv sagsbehandling hos myndighederne.

 • Mulighed for fast track ordning for nogle produkter.

 • Et takstsystem for såkaldt IRS produkter

 • Indgreb mod lagerophobning hos apotekerne.


MEGROS 

 • Længere takstvinduer.

 • Krav om minimumslagre.

 • Kvoter til fordeling af produkter ligeligt udover landet.

 • Ikke-leveringsdygtige producenter skal fjernes fra medicinpriser.dk.

 • ”Automatisk” tilladelse til import og brug af IRS produkter 

 • Liste over kritiske produkter.

 • Smileyordning for virksomheder, der lever op til deres oplyste leveringsevne.


Apotekerforeningen

 • Behov for at apotekerne kender til kritisk forsyningssvigt ved ordination

 • Apotekeren skal kunne udlevere:

  • Mindre/større pakninger

  • Generisk alternativ

  • Anden styrke

  • Anden form

  • Andet lægemiddel med lignende virkning.

 • Øget mulighed for magistral produktion.

 • Påmindelsesordning til faste medicinbrugere om, at de ved, at de i god tid skal hente den næste medicin.

 • Øget brug af særlige udleveringstilladelser. Dette kunne gives således, at lægen ikke skal ind over.


Kontakt

Mikkel Møller Rasmussen
Tlf +45 3915 0933

Chefkonsulent - Godkendelse, sikkerhed og forfalskede lægemidler​

mmr@lif.dk
Kontakt

Gitte Skovlund Schmidt
Tlf +45 4113 4623

Kommunikationschef

gss@lif.dk