Log på

Høringssvar om Medicinrådet


Tag tiden til at finde de rigtige forbedringer i stedet for at slække på ambitionerne, lyder det fra Lif i høringsprocessen omkring Medicinrådet. Især små og sjældne sygdomme fortjener en ny og særlig ordning.

​Evalueringen ridser i overfladen på en række centrale problemstillinger, men den når ikke helt i bund i forhold at kunne konkludere noget, lyder den helt overordnede melding fra Lægemiddelindustriforeningen, Lif, i det høringssvar, foreningen har sendt til Danske Regioner som en del af evalueringsprocessen omkring Medicinrådet.

”Når det er sagt, så glæder vi os over, at Danske Regioner lægger op til en videre proces om afklaring og afdækning af behov for justeringer. Her bør man tage sig tid og trække på parterne i og omkring Medicinrådet for at komme til bunds i de mange problematikker, evalueringen rejser. Det er vigtigt, at der ikke hastes nogle løsninger igennem, men at man bruger muligheden til at forbedre Medicinrådet,” lyder det fra Lifs viceadm. direktør Henrik Vestergaard.

Danske Regioner har lagt fem forslag til justeringer af Medicinrådets arbejde frem, herunder en forlængelse af sagsbehandlingstiderne fra 12 til 16 uger. Det får ikke en positiv modtagelse i Lifs høringssvar:

”Et af Folketingets syv principper for prioritering af sygehusmedicin er ’Hurtig ibrugtagning af ny, effektiv medicin’. Derfor er det af indlysende grunde en forkert retning at bevæge sig i for de patienter, der må vente endnu længere på den mest optimale behandling. De udfordringer i forhold til tidspres, som rådet oplever, kan løses langt mere pragmatisk, og her har Lif en række konkrete forslag, der kan fremskynde processen og aflaste Medicinrådet. Det gælder blandt andet i forhold til lægemidler til små og sjældne sygdomme,” understreger Henrik Vestergaard.

Lif har i høringssvaret især fokus på sagsbehandlingen af lægemidler til små og sjældne sygdomme.

”De stringente og høje krav til evidens er uegnede for lægemidler til små patientgrupper, der på grund af få patienter ikke har et traditionelt evidensgrundlag,” påpeger Henrik Vestergaard og peger på, at man af samme årsag ikke vurderede denne type lægemidler i KRIS (Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin). Også Sundhedsstyrelsen anbefaler i den Nationale strategi for sjældne sygdomme en fleksibel metodisk tilgang til vurdering af lægemidler til sjældne sygdomme.

”Alligevel anvender Medicinrådet anseelige ressourcer på at vurdere disse lægemidler til netop standardbehandling. Det udfordrer både den lige adgang til behandling og Medicinrådets arbejdsprocesser og metoder. Medicinrådet kunne effektivisere sit ressourceforbrug ved at justere metoden for vurderingen af lægemidler til små og sjældne sygdomme. Her har Lif foreslået en helt konkret model, som vi meget gerne taler videre med Danske Regioner om,” understreger Henrik Vestergaard.

Læs hele Lifs høringssvar her


Kontakt

Louise Broe
Tlf +45 3915 0939

Chefkonsulent - Sundhedspolitik

lbr@lif.dk​
Kontakt

Gitte Skovlund Schmidt
Tlf +45 4113 4623

Kommunikationschef

gss@lif.dk