Log på

God ræson i Venstres genstartsforslag


Der er god ræson i Venstres forslag om krisestøtte til eksporterhvervene, lyder det fra Head of Life Science i Lif, Kasper Lindgaard. Især vækker forslaget om genstartsteams for styrkepositioner genklang i Lif.

”Lægemiddelindustrien i Danmark står fortsat stærkt på trods af coronakrisen og har i første kvartal eksporteret for rekordhøje 39 mia. kr. Vi forestiller os, at lægemiddeleksporten fortsat vil kunne holde hånden under dansk økonomi, men det kan kun lade sig gøre, hvis rammebetingelserne taler ind i den virkelighed, som vi opererer i og den virkelighed må man sige har forandret sig. Både i Danmark og på de vigtige eksportmarkeder,” siger Kasper Lindgaard.

Lif lancerede tidligere på foråret et life science-indspil med syv konkrete forslag til, hvordan vi styrker life science-industrien i Danmark. Et af forslagene er etableringen af et tværministerielt dialogforum for life science.

”Om det hedder genstartsteams eller dialogforum er ikke så afgørende – det afgørende er, at vi hurtigst muligt får gang i dialogen om, hvordan vi kan fremtidssikre vores styrkepositioner og eksporten – og en konkret handlingsplan for, hvad vi så gør. Den internationale konkurrence på life science-området er benhård, og de hastige ændringer i teknologi og innovation forudsætter et kontinuerligt behov for løbende at følge op på, om vi nu har de rigtige rammevilkår. Det var det før coronakrisen – det er det i særdeleshed nu,” siger Kasper Lindgaard. 


Lif mener

Life science-industrien er en stærk drivkraft for vækst, eksport, produktion og arbejdspladser i Danmark, og dermed også afgørende for vores velstand og velfærd.

 Kontakt web part - en kontaktperson smal ‭[2]‬

Kontakt

Kasper Lindgaard
Tlf +45 2257 2159

Head of Life Science

kli@lif.dk

 Kontakt web part - en kontaktperson smal ‭[1]‬

Kontakt

Carsten Blæsberg
Tlf +45 3915 0936

Public Affairs chef

cb@lif.dk