Log på

Giv plads til flere erfaringer med risikodeling


Forslaget om en forsøgsordning med risikodeling i forbindelse med tildeling af medicintilskud er til førstebehandling i dag. Et gennembrud, lyder det fra Lif, der dog efterlyser en mulighed for, at ordningen udvides med flere produkter.

Det er et gennembrud, at man nu endelig åbner for nye modeller for at dele den økonomiske risiko for uhensigtsmæssig tildeling af tilskud til lægemidler, lyder det fra Lægemiddelindustriforeningen om det lovforslag, der førstebehandles i Folketinget i dag.

"Vi har længe opfordret til, at vi også i Danmark udnyttede de mange fordele, der er ved de økonomiske risikodelingsmodeller. Man har kendt og brugt risikodelingsmodeller i vore nabolande i flere år med stor succes og nu håber vi, at man også i Danmark får samlet så mange erfaringer som muligt og får skabt tryghed omkring modellerne. Men netop fordi målet er at samle erfaringer, så er det ikke særlig hensigtsmæssigt at begrænse antallet til to. Man bør åbne op for flere produkter, hvis der er relevante ansøgere", lyder opfordringen fra Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lif.

Økonomiske risikodelingsmodeller har de seneste mange år været brugt med succes i andre lande – og med god grund, for det er en win-win-model, som det kan kun gå for langsomt med at få udbredt, lyder det fra Ida Sofie Jensen:

"Ved at dele risikoen for, at flere patienter end forventet får tildelt tilskud til et lægemiddel, giver risikodelingsmodeller det offentlige budgetsikkerhed. Det offentlige vil ikke få merudgifter, hvis antallet af patienter skulle overstige det antal, der er aftalt i forbindelse med tilskudsbeslutningen," forklarer hun.

Men også for patienterne er der noget at hente:

"Barriererne for behandling af patienter med et givent lægemiddel er mindre, når lægemidlet er omfattet af den generelle tilskudsordning frem for enkelttilskudsordningen. Der er betydelige forskelle på, i hvilket omfang lægerne søger om enkelttilskud på vegne af deres patienter. Derfor kan risikodelingsmodeller også bidrage til at reducere kommunale og regionale forskelle i adgangen til lægemidler," understreger Ida Sofie Jensen.

Kontakt

Gitte Skovlund Schmidt
Tlf +45 4113 4623

Kommunikationschef

gss@lif.dk