Log på

Forskningsreserven med satsning på det digitale

Viceadministrende direktør i Lif, Henrik Vestergaard.

Den netop indgåede aftale om forskningsreserven for 2019 har et vigtigt fokus på forskning i digitale løsninger og nye teknologier, der er af stor betydning for life science industriens fremtid.

Der er i dag indgået aftale om forskningsreserven for 2019 blandt alle Folketingets partier. I Lif glæder viceadministrerende direktør Henrik Vestergaard sig især over det digitale fokus, der er i aftalen:

"I life science branchen har vi især blikket rettet mod de forskningsmidler, der for næste år er sat af på det digitale område. En meget stor del af fremtidens behandling vil ikke kun afhænge af traditionel lægemiddelforskningen men også af nye digitale gennembrud," siger han.

Med 215 millioner kroner øremærket til strategisk forskning i nye teknologiske muligheder indenfor bl.a. bio- og life science vil der til næste år blive satset på et vigtigt område for life science industrien, vurderer Henrik Vestergaard.

"Aftalen om forskningsreserven er ambitiøs på det teknologiske område med fokus på kunstig intelligens, pionercentre og en fyrtårnssatsning på ESS. Det er for os at se den rigtige måde at fokusere og styrke den offentlige højkvalitetsforskning."

"Fremtidens life science- og lægemiddelindustri bliver i høj grad baseret på nye teknologiske løsninger i hele værdikæden – også når det gælder de løsninger, der tilbydes til sundhedsvæsenet og patienterne. Alene i sundhedsvæsenet vil man i fremtiden kunne højne kvaliteten og formentligt spare milliarder ved at udnytte de nye teknologiske muligheder," siger Henrik Vestergaard.

Kontakt

Henrik Vestergaard
Tlf +45 3927 6060

Viceadministrerende direktør

hv@lif.dk
Kontakt

Allan Skårup Kristensen
Tlf +45 3915 0924

Chefkonsulent - Forskning og innovation

ask@lif.dk