Log på

Forebyggelse virker


Flere danskere ryger. Det er første gang i 20 år, at udviklingen er gået den forkerte vej, viser de nyeste tal fra Sundhedsstyrelsen. Det er ærgerligt og bør bremses, lyder opfordringen fra Lif.

Vi skal sikre, at færre begynder at ryge, men hvis man først er begyndt at ryge, er medicinsk afhjælpning den mest effektive måde at holde op igen , viser ny evaluering fra Sundhedsstyrelsen.

”Man kan forebygge på mange måde, og en af dem er at hjælpe rygere til afvænning gennem medicinsk behandling i kombination med et rygestopforløb. Det har vist sin effekt og fremmer forebyggelsesindsatsen, hvilket også den nye evaluering fra Sundhedsstyrelsen viser,” siger Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lif.

Evalueringen fra Sundhedsstyrelsen konkluderer, at det er muligt for rygere at stoppe igen. Særligt hvis man kombinerer rygestopforløb og rygestopmedicin. 

”Rygning er en af de største syndere i forhold til at udvikle kræft, og dermed er det en stor byrde for samfundet og sundhedsvæsnet. Men det er ikke kun rygere, da også passiv rygning er medskyldig. Dermed hjælper indsatsen både til rygeafvænning, men også til at sikre, at færre udsættes for passiv rygning,” understreger Ida Sofie Jensen.

23 pct. af danskerne ryger i dag lejlighedsvist eller dagligt, hvilket er en stigning fra 2016, hvor 21 pct. røg. Evalueringen viser også, at 62 pct. af dem, der ryger dagligt, gerne vil holde op med at ryge, samt at 77 procent har forsøgt at stoppe én eller flere gange. Det er en markant og stor andel, og et rigtig godt grundlag at bygge forebyggelsesindsatsen på. Samtidig kan det være en indikation, at der er brug for yderligere hjælp til at stoppe med rygningen.

Vederlagsfri rygestopmedicin virker, viser en evaluering af satspuljemidler målrettet rygestop i 2017-19. 70 procent af borgerne, der blev tildelt rygestopmedicin uden beregning, gennemfører rygestopforløbet. For alle deltagere i rygestopforløb er det lidt lavere, nemlig 66 procent. Derudover er 50 procent flere røgfrie efter seks måneder, når de har modtaget rygestopmedicin.

”Når så mange kan holde deres lunger fri for røg, er det en stor hjælpe til den enkelte først og fremmest, men også for samfundet, som ellers vil stå med en tung byrde længere ud i fremtiden,” understreger Ida Sofie Jensen.
Det gennemsnitlige tilskud pr. borger til vederlagsfri rygestopmedicin er på landsplan 958 kr. og mere end en tredjedel af borgerne, som deltager i kommunale rygestopforløb på landsplan modtager vederlagsfri rygestopmedicin. 

Kontakt

Anne Cathrine Schjøtt
Tlf +45 22 32 90 99

Pressekonsulent

acs@lif.dk