Log på

Folkesundhedslov skal gøre op med ulighed i sundhed


Ulighed i sundhed skabes uden for sundhedsvæsnet - derfor skal vi have en folkesundhedslov, der sikrer at sundhed tænkes ind i al ny lovgivning.

Sådan lyder det fra Danske Regioner, Lif og 55 andre organisationer i en fælles appel til Folketinget og regeringen, som bliver overdraget digitalt til sundhedsministeren i dag på Danske Regioners konference 'Sundhed for alle.'

"Ulighed i sundhed og sygdom skabes uden for sundhedsvæsnet, og derfor er vi også nødt til at udvide indsatsen for mere sundhed til ikke kun at være en prioritet for sundhedsvæsenet, men også når vi bygger veje, etablerer nye bydele og i beskæftigelsespolitikken – for bare at nævne et par eksempler," fortæller Louise Broe, sundhedspolitisk chefkonsulent i Lif, om baggrunden for folkesundhedsloven.

Hun forklarer, at formålet med folkesundhedsloven er at tænke sundhed mere bredt - som et samarbejde på tværs af samfundet for at reducere ulighed i sundhed og forbedre sundheden helt generelt. Ligesom administrative og økonomiske konsekvenser beskrives i beslutningsgrundlaget for ny lovgivning, skal de sundhedsmæssige konsekvenser også overvejes.

"Sundhed skal være en integreret del af lovgivningen for at sikre, at alle politiske niveauer, sektorer og velfærdsområder i Danmark tænker sundhed og trivsel ind deres arbejde. Målet er dermed en langt stærkere og bredere forebyggelse på tværs af velfærdsområder og sektorer i kommunerne, regioner og staten."

En af hovedårsagerne til at de 57 organisationer opfordrer til en folkesundhedslov nu, er presset på landets sygehuse. Det pres vil kun stige i takt med, at der kommer flere ældre og flere med kroniske sygdomme, og derfor skal vi i langt højere grad forebygge fremfor at behandle.

"Sundhedsvæsnet har markant forbedret indsatsen på kræft- og hjerteområdet, hvor overlevelsen er steget over de sidste årtier. Desværre har vi ikke set et fald i uligheden i sundhed, og antallet af personer med kroniske sygdomme og multisygdom er stærkt stigende. Det er en bekymrende udvikling, og derfor er vi også nødt til at sætte ind med en bredere indsats for at forbedre forebyggelsen, den tidlige opsporing og behandling af personer med kroniske sygdomme. En folkesundhedslov skal netop være en garant for, at sundhed bliver integreret på tværs af velfærdsområder og sektorer," siger Louise Broe.

Læs den fælles appel her

Organisationer, der deltager i den fælles appel
Danske Regioner, Lægeforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Danske Patienter, DSR, Vidensråd for Forebyggelse, Danske Handicaporganisationer, Cyklistforbundet, Danmarks Biblioteksforening, Psoriasisforeningen, 3F, Danske Fysioterapeuter, Mødrehjælpen, Danske Tandplejere, Ergoterapeutforeningen, Diabetesforeningen, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier, Blå Kors, Dansk Erhverv, DGI, DIF, Danske Seniorer, FOA, Lungeforeningen, Gigtforeningen, LEV, Nationalt Videnscenter for Hovedpine, Scleroseforeningen, Velliv, Forum for Mænds Sundhed, Lif, Danmarks Almene Boliger, Forsikring & Pension, Parkinsonforeningen, Kost og Ernæringsforbundet, EN AF OS, Psykiatrifonden, Danske Gymnasier, Jordemoderforeningen, Dansk Kiropraktor Forening, Dansk Psykolog Forening, SIND, Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, Julemærkehjemmene, Danske Fodterapeuter, Dansk Selskab for Folkesundhed, Forbundet Kultur og Information, Hjerneskadeforeningen, Alzheimerforeningen, Farmakonomforeningen, Ældre Sagen, Dansk Firmaidrætsforbund, Ungdomsringen, Alkohol & Samfund, Dansk Industri, Anti Doping Danmark.
 Kontakt web part - en kontaktperson smal

Kontakt

Louise Broe
Tlf +45 3915 0939

Chefkonsulent - Sygehusmedicin, Medicinrådet og sundhedspolitik

lbr@lif.dk​
Læs mere
Forebyggelse skal være målrettet og datadrevet