Log på

Forhøjet FoU-fradrag kan kickstarte Danmarks økonomi


I nat landede regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier en aftale om genopretningen af dansk økonomi. Lif glæder sig særligt over et forhøjet FoU-fradrag samt dedikerede midler til genstartsteams.

”Et forhøjet forskningsfradrag har længe stået højt på vores liste over konkrete tiltag, der kan styrke Danmarks konkurrenceevne og innovationskraft, og det er særdeles positivt, at det i genopretningsaftalen er blevet forhøjet til 130 procent," lyder det fra koncernchef i Lif, Ida Sofie Jensen.

"Hvis der er noget, der kan kickstarte vores økonomi, så er det forskning. Derfor er det vigtigt, at vi gør det attraktivt at forske i Danmark – både for danske virksomheder at opstarte nye forskningsprojekter, og for at tiltrækker internationale forskningsinvesteringer hertil.”

”Men der er behov for at gøre fradraget permanent og uden et loft. Et forhøjet midlertidigt FoU-fradrag kan naturligvis være en katalysator til at sætte skub i investeringerne her og nu, men forskning er en langsigtet investering, og derfor er vi også nødt til at tænke langsigtet. Forskning er det, Danmark skal leve af i fremtiden, og vi er allerede nogle af de dygtigste til den disciplin i verden. Men faktum er, at rammevilkårene for at investere i forskning i Danmark ikke er lige så gode, som i lande vi ellers sammenligner os med – vi skal ikke længere væk end til UK, før vilkårene er markant mere attraktive. Så derfor: Skal vi booste investeringerne i forskning og være internationalt konkurrencedygtige, skal FoU-fradraget være 130 % også efter 2021,” understreger hun.

En af de tiltag, der også kan være med til at genstarte Danmarks økonomi efter COVID-19, er en dedikeret indsats for at styrke vores styrkepositioner. Og netop aftalen om genstartsteams som en del af eksportpakken vækker genklang hos koncernchefen.

”Det er de bredeste skuldre, der skal bære, og derfor giver det rigtig god mening at styrke rammerne for Danmarks stærke eksporterhverv, så de er endnu bedre rustet til løfte opgaven fremover og drive Danmarks vækst og velstand." 

"Det er afgørende, at vi hurtigst muligt får gang i dialogen om, hvordan vi kan fremtidssikre vores styrkepositioner og eksporten – og en konkret handlingsplan for, hvordan vi griber det an. Den internationale konkurrence - især på life science-området - er benhård, og de hastige ændringer i teknologi og innovation gør, at vi kontinuerligt skal følge op på, om vi nu har de rigtige rammevilkår,” siger Ida Sofie Jensen.


Life science-indspil

Rammevilkår for styrket innovation i dansk life science

 Kontakt web part - en kontaktperson smal ‭[2]‬

Kontakt

Kasper Lindgaard
Tlf +45 2257 2159

Head of Life Science

kli@lif.dk

 Kontakt web part - en kontaktperson smal ‭[1]‬

Kontakt

Carsten Blæsberg
Tlf +45 3915 0936

Public Affairs chef

cb@lif.dk