Log på

Flere patienter er med til at indberette bivirkninger

Kilde: EMA, Annual Report 2017

Jo mere vi ved om bivirkninger, jo bedre! Derfor er det yderst positivt, at næsten dobbelt så mange patienter har indberettet bivirkninger til den fælleseuropæiske bivirkningsovervågning i 2017 som i 2016.


Lægemiddelindustrien er nemlig afhængig af bivirkningsindberetningen fra patienterne for at kunne forbedre behandlingen og øge patientsikkerheden.

I 2016 indberettede patienter 47.238 tilfælde af bivirkninger til EudraVigilance, den fælleseuropæiske bivirkningsovervågning. I 2017 var det antal steget til 90.385. Tallene stammer fra det Europæiske Lægemiddelagenturs årsrapport.

"Tallet er udtryk for at flere europæiske patienter er blevet bevidste om, at de også har et ansvar for at indberette bivirkninger til myndighederne. Og det er godt, for jo mindre et mørketal vi har på bivirkningsområdet, jo bedre kan vi forbedre behandlingen til gavn for endnu flere patienter," siger Mikkel Møller Rasmussen, chefkonsulent i Lægemiddelindustriforeningen.

"Tal fra Lægemiddelstyrelsen peger på, at danskerne også er blevet bedre og bedre til at indberette bivirkninger, men samtidig viser en undersøgelse, som YouGov lavede til Lifs magasin med. sidste år, at selvom halvdelen af danskerne har oplevet bivirkninger, så er det kun 50 pct. af disse, der indberetter dem. Det viser, at vi stadig har et stykke vej endnu," siger Mikkel Møller Ramussen, og peger på, at danskerne sandsynligvis ikke har nok viden om, hvor man indberetter bivirkninger, og hvornår en bivirkning er "alvorlig nok" til at blive indberettet.

"Mange er mindre tilbøjelige til at indberette en bivirkning, hvis den allerede står i indlægssedlen, men det er vigtigt at få indberettet alle bivirkninger, for jo mere vi ved, jo bedre er det".

Her peger Mikkel Møller Rasmussen især på den store værdi af det fælleseuropæiske samarbejde på bivirkningsområdet. 

"EudraVigilance-samarbejdet er vigtigt og effektivt, netop fordi man kan indsamle meget store mængder data om bivirkninger, som gør det muligt fange selv de mindste signaler og reagere hurtigt på dem, hvis det er nødvendigt," siger han.

Oplever du bivirkninger – små som store – så indberet det til Lægemiddelstyrelsen her eller tal med din læge.


Læs også
Magasinet med. 06 om bivirkninger og lægmidlers effekt
Kontakt

Mikkel Møller Rasmussen
Tlf +45 3915 0933

Chefkonsulent - Godkendelse, sikkerhed og forfalskede lægemidler​

mmr@lif.dk