Log på

Flere er med på forebyggelse


2017 blev året, hvor mæslinger officielt blev erklæret elimineret i Danmark af WHO. Dette er et resultat af en vedvarende og grundig indsats for at sikre, at befolkningen bliver vaccineret imod den smitsomme sygdom.

”Status på sidste år er, at hele vaccinedebatten er vendt. Den er blevet mere afbalanceret, og evidens for vacciners effekt har fået en større betydning både i medierne og blandt befolkningen. Mæslinger er enormt smitsomme og farlige for især i forvejen syge samt små børn, der ikke kan vaccineres endnu,” fortæller Mikkel Møller Rasmussen, chefkonsulent, Lægemiddelindustriforeningen.

I alt er 96 procent af de børn, der blev født i 2016, blevet vaccineret i løbet af 2016 eller 2017. For årgangene før har vaccinationsprocenten været på 92. Normalt taler man om, at når 95 procent af en population er vaccineret, har man opnået flokimmunitet, hvor de vaccinerede er med til at beskytte de uvaccinerede. 

”Dermed har vi nået en magisk grænse, hvor de vaccinerede er med til at beskytte de uvaccinerede, som oftest er små, syge børn, der ikke kan tåle at få et vaccinestik. Dertil er det vigtigt at understrege, at man stadigvæk ser mæslinger i verden omkring os. Senest oplever man i denne tid et udbrud af mæslinger i Sverige,” fortæller han.

Definitionen af en elimineret sygdom er, at Statens Serum Institut har dokumenteret, at mæslingevirus ikke har cirkuleret vedvarende i Danmark i de seneste 3 år. 

Vaccineprogrammer
Mikkel Møller Rasmussen fremhæver den forskel, der synes at være mellem Danmark og andre nordiske lande. 

”Danmark udnytter ikke det store og sikre forebyggelsespotentiale, som vacciner udgør. Dette gælder således ikke kun i forhold til de vacciner der indgår i børnevaccinationsprogrammet, men også den information man som borger modtager, i forhold til hvilke vaccinationsmuligheder der er – eksempelvis mod meningokoksygdomme som blodforgiftning og meningitis,” fortæller Mikkel Møller Rasmussen.

I børnevaccinationsprogrammet indgår også den meget omtalte HPV-vaccination. Tilslutningen til denne vaccination steg også i 2017. 

”Dette er forhåbentlig et tegn på, at udviklingen på HPV-område er vendt. Dette kan skyldes, at flere parter i løbet af 2017 har øget informationsindsatsen på dette område, samt at mediedebatten er gået i en anden retning,” slutter han.


Kontakt

Mikkel Møller Rasmussen
Tlf +45 3915 0933

Chefkonsulent - Godkendelse, sikkerhed og forfalskede lægemidler​

mmr@lif.dk