Log på

Faldende priser skaber markant fald i udgifterne til sygehusmedicin


Udgifterne til sygehusmedicin er i første halvår af 2019 faldet med knap 200 mio. kr. Det svarer til et udgiftsfald på 4,4 pct. i forhold til 1. halvår af 2018.


Faldet i udgifterne til sygehusmedicin dækker over et let stigende mængdeforbrug kombineret med et markant prisfald på i gennemsnit 4,6 pct.

Det viser nye tal fra Amgros.

”Besparelserne skyldes flere forskellige faktorer. De største besparelser er en følge af styrket priskonkurrence som følge af introduktionen af ny biosimilære lægemidler, der anvendes i behandlingen af kræft og gigt, men også konkurrencen mellem patentbeskyttede lægemidler har været tiltagende og medført et markant pris- og udgiftsfald på lægemidler, der anvendes i behandlingen af hepatitis C,” forklarer chefkonsulent i Lægemiddelindustriforeningen Søren Beicker. 

Den styrkede priskonkurrence har medført, at AMGROS i 1. halvår 2019 i gennemsnit har opnået en rabat på rekordhøje 40 pct. Det svarer til en besparelse på godt 2,6 mia. kr.
Kontakt

Mette Schmidt
Tlf +45 3915 0902

Kommunikationskonsulent

ms@lif.dk
Kontakt

Søren Beicker Sørensen
Tlf +45 3915 0913

Chefkonsulent - Market access, medicintilskud og priser.

sbs@lif.dk