Log på

Fakta – Life science-medarbejdere er produktive


Life science-industrien, og i særdeleshed lægemiddelindustrien, er en af de mest produktive brancher i Danmark.

Produktiviteten var 1,7 mio. kr. i life science, mens den gennemsnitlige produktivitet for dansk erhvervsliv var 0,8 mio. kr. i 2016. Det skal holdes op imod, at industrivirksomheder dog var en anelse højere med 0,9 mio. kr. samme år.

”Life science-industrien er en højproduktiv industri, hvor den enkelte medarbejder hvert år skaber en meget stor værditilvækst. Grunden til værdiskabelsen er det omfattende forsknings- og udviklingsarbejde, som er indbygget i de produkter og nye innovative behandlingsmuligheder, som life science-industrien skaber,” siger Allan Skårup, chefkonsulent, Lif.

Produktiviteten er et mål for virksomhedernes eller sektorens evne til at skabe værdi i forhold til de inputs, der indgår i produktionen. Produktiviteten kan opgøres på forskellige måder. Her måles værdiskabelsen (værditilvækst) i forhold til arbejdskraftinput målt som antal årsværk, dvs. værditilvækst pr. årsværk.Kontakt

Allan Skårup Kristensen
Tlf +45 3915 0924

Chefkonsulent - Forskning og innovation

ask@lif.dk
Kontakt

Mette Schmidt
Tlf +45 3915 0902

Kommunikationskonsulent

ms@lif.dk