Log på

Fakta: Færre får lektorat


Når studerende i dag er færdige med deres ph.d.-afhandling og fortsætter i fx en postdoc-stilling på universitetet, er der færre af dem, der med tiden får et lektorat, professorat eller en MSO-ansættelse.


Stadigt færre PhD'er får et lektorat, professorat eller en MSO-ansættelse på universiteterne. Det viser en undersøgelse fra DFiR, der har set på ph.d.ers ansættelsesforhold på universiteterne.

DFiR’s undersøgelse ser på, hvor stor en andel af en ph.d.-årgang, der har fået en fast ansættelse på universitet efter seks år.

”Udviklingen viser, at der er flere ph.d.er, som kæmper om de få faste stillinger på universiteterne, og at det er blevet sværere at komme igennem nåleøjet. Det betyder så til gengæld også, at der er flere, som søger en forskerstilling i industrien – især i lægemiddelindustrien – og mange på den måde flytter fra universitetet til den private forskning,” siger Allan Skårup Kristensen, chefkonsulent, Lægemiddelindustriforeningen.

Han tilføjer, at yngre forskere, som har taget springet til det private melder positivt tilbage, at deres arbejdsliv er mindre stressende end det, de havde på universiteterne. I DFiR’s undersøgelse siger mange også, at en større del af deres arbejde går med egentlige forskningsaktiviteter, så det gode budskab er, at der findes mange gode forskerstillinger i det private, og at dem, der har valgt en forskerkarriere i det private, er meget tilfredse.Kontakt


Tlf